زمین‌لرزه ۸ اسفند ۴۸۰ (۲۸ فوریه ۱۱۰۲) هرات

در روز ۸ اسفند ۴۸۰ خورشیدی مطابق با ۲۸ فوریه ۱۱۰۲ میلادی، شماری از خانه‌ها و ساختمان‌های دیگر در هرات در اثر زمین‌لرزه‌ای به بزرگای ۵٫۳=Ms ویران شد. این زمین‌لرزه به مسجد جامع نیز آسیب سنگینی رساند و تلفاتی به بار آمد.