زمین‌لرزه ۸ اسفند ۵۰۸ (۲۷ فوریه ۱۱۳۰) جبال

در اوایل عصر روز ۸ اسفند ۵۰۸ خورشیدی مطابق با ۲۷ فوریه ۱۱۳۰ میلادی، زمین‌لرزه‌ ویرانگری با بزرگای ۶٫۸=Ms در زاگرس باختری و در مختصات رومرکزی ۳۳٫۶N  و ۴۵٫۷E روی داد. این لرزه آسیب گسترده‌ای را در الجزیره، در عراق تا موصل، و در جبال وارد آورد. در بغداد، جنبش‌های آهسته زمین که زمان درازی تداوم داشت، سبب فروریختن خانه‌ها در بخش‌های خاوری و باختری شد، بی‌آنکه تلفاتی به بار آید. پس‌لرزه‌ها مدتی ادامه داشت.

 

زمین‌لرزه‌های مهم دنیا در این روز:

تاریخ زمان Y X عمق Mw منطقه مرجع
۱۱۳۰/۲/۲۷ ۱۸ ۳۳٫۶۰ ۴۵٫۷۰ ۶٫۸ Jebal Amb
۱۹۱۶/۲/۲۷ ۲۰:۲۱:۱۴ ۱۱٫۵۴۲ -۸۷٫۹۹ ۱۵ ۷٫۲ near the coast of Nicaragua USGS
۱۹۹۷/۲/۲۷ ۲۱:۰۸:۰۲ ۲۹٫۹۷۶ ۶۸٫۲۰۸ ۳۳ ۷٫۱ Pakistan USGS
۲۰۱۵/۲/۲۷ ۱۳:۴۵:۰۵ -۷٫۲۹۶۸ ۱۲۲٫۵۳۴۸ ۵۵۲٫۰۶ ۷ ۱۳۰km N of Nebe, Indonesia USGS