زمین‌لرزه ۸ مرداد ۱۳۴۹ ( ۳۰ ژوئیه ۱۹۷۰) مراوه تپّه-قرناوه

در ساعت ۴:۲۲ دقیقه به وقت محلی پنجشنبه ۸ مرداد ۱۳۴۹ (۰۰:۵۲ به وقت جهانی ۳۰ ژوئیه ۱۹۷۰ میلادی)، زمین‌لرزه ویرانگری با بزرگا Mw=6.4 در روستای قرناوه از بخش مراوه تپه شهرستان کلاله استان گلستان رخ داد. در اثر این زلزله، ۱۷۶ نفر کشته، ۴۸۳ مجروح و ده هزار نفر بی‌خانمان شدند. ۱۰۰ روستای کوچک در اثر این زلزله خسارت دیدند. بیش‌ترین خسارت به روستاهای قپان، اسلام‌آباد و بخش مراوه تپه وارد شد.