۹۳ سال پیش در چنین روزی، در ساعت ۰۲:۵۸ به وقت UTC در ۱سپتامبر ۱۹۲۳، زلزله فاجعه‌باری با بزرگای Mw=7.9 در ژاپن رخ داد که منجر به کشته شدن حدود ۱۴۲۸۰۰ نفر شد. این رویداد به عنوان یکی از مخرب‌ترین زلزله‌های جهان محسوب می‌شود. در اثر این زلزله منطقه توکیو-یوکوهاما به‌شدت تخریب شد و آتش‌سوزی مهیب پس از آن، موجب سوختن ۳۸۱۰۰۰ مورد از ۶۹۴۰۰۰ خانه‌ای شد که به‌صورت جزئی یا کامل در اثر زلزله ویران شده بودند. گرچه این زلزله اغلب به عنوان زلزله بزرگ توکیو (یا آتش‌سوزی بزرگ توکیو) شناخته شده است، اما خرابی‌ها در یوکوهاما بسیار شدیدتر بود. نزدیک به ۲ متر بالا افتادگی دائمی در ساحل شمالی خلیج Sagami و جابجایی افقی به اندازه ۴٫۵ متر در شبه جزیره BOSO مشاهده شد. در خلیج Sagami نیز یک سونامی با ارتفاع موج ۱۲ متر در o-shima و ۶ متر در شبه جزیره‌های Izu و BOSO ایجاد شد. به‌دنبال زلزله فاجعه‌بار ۱۹۲۳ کانتو، ، روز ۱ سپتامبر به‌عنوان “روز پیشگیری از سانحه” در ژاپن نامگذاری گردیده است.