زمین لرزه های ۸ اسفند

زمین‌لرزه ۸ اسفند ۵۰۸ (۲۷ فوریه ۱۱۳۰) جبال

در اوایل عصر روز ۸ اسفند ۵۰۸ خورشیدی مطابق با ۲۷ فوریه ۱۱۳۰ میلادی، زمین‌لرزه‌ ویرانگری با بزرگای ۶٫۸=Ms در زاگرس باختری و در مختصات رومرکزی ۳۳٫۶N  و ۴۵٫۷E روی داد. این لرزه آسیب گسترده‌ای را در الجزیره، در عراق تا موصل، و در جبال وارد آورد. در بغداد، جنبش‌های آهسته زمین که زمان درازی تداوم داشت، سبب فروریختن خانه‌ها در بخش‌های خاوری و باختری شد، بی‌آنکه تلفاتی به بار آید. پس‌لرزه‌ها مدتی ادامه داشت.

زمین‌لرزه ۸ اسفند ۴۸۰ (۲۸ فوریه ۱۱۰۲) هرات

در روز ۸ اسفند ۴۸۰ خورشیدی مطابق با ۲۸ فوریه ۱۱۰۲ میلادی، شماری از خانه‌ها و ساختمان‌های دیگر در هرات در اثر زمین‌لرزه‌ای به بزرگای ۵٫۳=Ms ویران شد. این زمین‌لرزه به مسجد جامع نیز آسیب سنگینی رساند و تلفاتی به بار آمد.

زمین‌لرزه‌های مهم دنیا در این روز:

تاریخ زمان Y X عمق Mw منطقه مرجع
۱۱۳۰/۲/۲۷ ۱۸ ۳۳٫۶۰ ۴۵٫۷۰ ۶٫۸ Jebal Amb
۱۹۱۶/۲/۲۷ ۲۰:۲۱:۱۴ ۱۱٫۵۴۲ -۸۷٫۹۹ ۱۵ ۷٫۲ near the coast of Nicaragua USGS
۱۹۹۷/۲/۲۷ ۲۱:۰۸:۰۲ ۲۹٫۹۷۶ ۶۸٫۲۰۸ ۳۳ ۷٫۱ Pakistan USGS
۲۰۱۵/۲/۲۷ ۱۳:۴۵:۰۵ -۷٫۲۹۶۸ ۱۲۲٫۵۳۴۸ ۵۵۲٫۰۶ ۷ ۱۳۰km N of Nebe, Indonesia USGS