زمین لرزه ۷ بهمن ۱۳۸۹ (۲۷ ژانویه ۲۰۱۱) ریگان کرمان

در ساعت ۱۲:۰۸ ظهر به وقت محلی روز پنجشنبه ۷ بهمن ۱۳۸۹ خورشیدی (۲۷ ژانویه ۲۰۱۱ میلادی)، زلزله‌ای با بزرگای Mw=6.2 و مختصات رومرکزی ۲۸٫۱۵N  و ۵۹٫۰۹E در منطقه ریگان استان کرمان به‌وقوع پیوست. این زلزله که دارای سازوکار امتدادلغز در راستای شمال غرب به جنوب شرق بوده است را به نوعی می‌توان بزرگ‌ترین پس‌لرزه زلزله ۲۹ آذر ۱۳۸۹ (با بزرگا Mw=6.5) بر روی گسل کهورک دانست. قابل ذکر است که در روزهای ۷ و ۸ بهمن ۱۳۸۹، بیش از ۶۸ رویداد لرزه‌ای با بزرگای ۲٫۸ تا ۶٫۲ در مقیاس امواج محلی (ML) در منطقه جنوب خاوری محمدآباد ریگان کرمان رخ داد. بنابراین، زلزله ۷ بهمن ماه ریگان را می‌توان به عنوان رخدادی در نظر گرفت که خود به تنهایی منطقه را دچار پس‌لرزه‌های متعددی کرد که به صورت فوج‌گونه و متوالی اتفاق افتادند و توالی ثانویه‌ای از پس‌لرزه‌ها را به وجود آورد. خوشبختانه این زلزله خسارت جانی در پی نداشت، اما ۷۰% منازل و باغ‌های منطقه چاه قنبر و یک چاه کشاورزی را تخریب و راه‌های سخت‌گذر دسترسی به منطقه را مسدود کرد.

Creative Digital Camera

سایر زمین‌لرزه‌های مهم دنیا در این روز:

تاریخ زمان Y X عمق Mw منطقه مرجع
۱۹۳۱/۱/۲۷ ۲۰:۰۹:۱۹ ۲۵٫۸۵۱ ۹۶٫۷۹ ۱۵ ۷٫۶ Myanmar USGS
۱۹۴۲/۱/۲۷ ۱۳:۲۹:۱۱ -۴٫۱۹۷ ۱۳۵٫۰۶۲ ۱۷٫۵ ۷٫۲ near the south coast of Papua, Indonesia USGS
۲۰۰۶/۱/۲۷ ۱۶:۵۸:۵۴ -۵٫۴۷۳ ۱۲۸٫۱۳۱ ۳۹۷ ۷٫۶ Banda Sea USGS
۲۰۱۱/۱/۲۷ ۸:۳۸:۲۸ ۲۸٫۱۵ ۵۹٫۰۹ ۱۵ ۶٫۲  Rigan, Kerman IIEES