امروز سالروز زلزله ۱۷ اکتبر ۱۹۸۹ لوماپریتا در شمال کالیفرنیا در نزدیکی شهر سان فرانسیسکو در آمریکاست. این زلزله با بزرگای ۶٫۹ است. این زلزله با جنبایی بخشی از گسل سان آندریاس با ۶۳ کشته و حدود ۳۷۰۰ مجروح و حدود ۴۰۰۰ زمینلغزش همراه شد. این زلزله اثر مهمی در فعالیتهای بین المللی در جهت کاهش ریسک سوانح طبیعی داشت، به نحوی که مناسبت تعیین “روز جهانی سوانح” از سوی سازمان ملل متحد به همین زلزله بر می گردد. بعد از این زلزله بود که مجمع عمومی سازمان ملل متحد بیست و دوم دسامبر ۱۹۸۹ با اعلام قطعنامه ای دومین چهارشنبه اکتبر را به عنوان روز جهانی کاهش بلایای طبیعی اعلام کرد. همچنین دهه ۱۹۹۰-۲۰۰۰ به عنوان دهه بین المللی کاهش اثر های سوانح طبیعی IDNDRاعلام گردید. ۱۳ سال بعد این سازمان پس از بررسی های بیشتر در این زمینه تصمیم گرفت این مراسم سالانه را به عنوان راهکاری برای ترویج فرهنگ جهانی کاهش بلایای طبیعی از جمله پیشگیری، کاهش خطرات و آمادگی مورد توجه قرار دهد. در نهایت روز جهانی کاهش سوانح روز ۱۳ اکتبر (۲۱ مهر) هر سال از سوی سازمان ملل متحد بر پایه قطعنامه ای در سال ۶۴/۲۰۰ در ۲۱ دسامبر ۲۰۰۹ تعیین شد.