سامانه تبادل برخط داده های لرزه نگاری بین مراکز لرزه نگاری پژوهشگاه و موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران به بهره برداری رسید

سامانه تبادل برخط داده های لرزه‌ای، با هدف کاهش خطرات زمین لرزه در کشور و به منظور هم افزائی توان موجود میان دو مرکز لرزه نگاری، در مکان یابی زمین لرزه های فلات ایران، در تاریخ سوم خرداد ماه سال جاری به بهره برداری رسید.
به گزارش شبکه ملی لرزه نگاری باند پهن ایران، سامانه تبادل برخط لرزه نگاشت های رقومی، در راستای اجرای تفاهم نامه ارتقاء همکاری های فی مابین پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله و موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران در ۱ آذر ماه ۱۳۹۴، راه اندازی گردیده است.
با مبادله برخط داده های ایستگاه های زلزله شناسی میان دو مرکز فوق الذکر؛ امکان تعیین دقیق پارامترهای زمین لرزه ها شامل بزرگی، طول و عرض جغرافیائی، و عمق زمین لرزه، تا حد قابل توجهی افزایش خواهد یافت.