نصب شتابنگارهای IIEES-HAT در منطقه شرق تهران

پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله تعداد سه عدد شتابنگار را در ایستگاه تقلیل فشار گاز منطقه سه راه تهرانپارس نصب کرد.
به گزارش گروه فناوری پژوهشگاه؛ عملیات نصب تجهیزات سنسورهای شتابنگاری که نسبت به حرکات زمین بسیار حساس هستند و امکان تحلیل پارامترهای جنبش زمین را فراهم می‌کنند؛ با هدف برداشت نوفه شهری در این منطقه از تاریخ ۷ بهمن سال جاری آغاز و در طی چند روز آینده مورد بهره برداری قرارخواهد گرفت.
عملیات فوق در راستای شرح خدمات “پروژه طراحی و ساخت نمونه آزمایشی دستگاه هشدار دهنده و قطع جریان گاز هنگام زلزله” که در تاریخ ۱۳۹۳/۱/۲۶بین پژوهشگاه و شرکت گاز استان تهران منعقد گردید؛ انجام می پذیرد.