وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با صدور حکمی دکتر محمدحسن بازیار را به عنوان سرپرست پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله منصوب کرد و از زحمات دکتر محمدکاظم جعفری قدردانی و تشکر نمود (لینک خبر).