توجه : پس از انتخاب نوع پرداخت (همکار یا دانشجو) و ورود به سبد خرید حتما به تعداد روزهایی که غذا سفارش داده اید همانطور که در شکل زیر مشخص شده است اضافه نمایید و کلید “به روز رسانی سبد خرید”  را فشار دهید و مبلغ نهایی را کنترل نمایید.   onlinefood

 

سفارش غذا برای دانشجویان:

سفارش غذا برای همکاران: