در جریان بازدید Richard Stone سردبیر ببن المللی مجله پر تیراژ و پر طرفدار Science آمریکا از پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله و ملاقات ایشان با رئیس پژوهشگاه، سنسورهای شتابنگاری ساخته شده IIEES-HAT پژوهشگاه، مورد توجه ایشان قرارگرفت و ساخت این سنسور را علیرغم تحریم ها و ممنوعیت واردات فنآوری، موفقیت بزرگی برای ایران دانست.

این موضوع، در مقاله­ چاپ شده در شماره ۳۴۹ سپتامبر ۲۰۱۵ مجله مذکور با لینک http://www.sciencemag.org/content/349/6252/1038.summary منعکس شده است.

 

Science