– کلیه حقوق و منافع مادی و معنوی نرم‌افزار تولید شده متعلق به پدید­آورندگان بوده که این حقوق شامل کلیت نرم‌افزار و اجزای آن از جمله شیوه‌های فنی و تحقیقاتی به‌کار رفته در نرم‌افزار و متون الکترونیکی، به روز رسانی، توسعه، سرویس­های اینترنتی و پشتیبانی و …، می‌باشد و قوانین حق نشر و توزیع و تکثیر مصوب جمهوری اسلامی ایران و معاهدات بین‌المللی از آن حمایت می‌کند.

– ارائه این نرم افزار در قالب‌هایی به‌جز قالب‌های ارائه‌ شده از طریق این سایت (ازجمله ارائه نرم‌افزارهایی در قالب موبایلی و …) نقض آشکار حقوق پدید­آورندگان بوده و غیرقانونی است.

– هر گونه کپی برداری و سعی در نفوذ به داده­ های نرم ­افزار طبق قانون قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم­ افزارهای رایانه ای غیر مجاز تلقی گردیده و پیگرد قانونی دارد.

– هیچ یک از اشخاص حقیقی یا حقوقی نمی‌توانند از منابع مذکور در پایگاه‌های اینترنتی خویش استفاده کنند یا در نرم‌افزارهای دیگر قرار داده و تکثیر کنند، بفروشند یا اهداء نمایند یا به هر نحو دیگر در اختیار دیگران قرار دهند.

– کاربر مجاز نیست که کتاب یا بخش‌هایی از یک کتاب را از درون نرم‌افزار استخراج نموده و به صورت مستقل یا در نرم‌افزاری دیگر تکثیر نماید، بفروشد یا به هر نحو در اختیار دیگران قرار دهد یا آن را به چاپ رساند. این ممنوعیت شامل کلیه‌ی اطلاعات موجود در برنامه، اعم از نام، مطالب و مستندات و منابع، نشان­ های تجاری و علائم اختصاصی این نرم افزار و هر نوع اطلاعات دیگر که در برنامه از آن‌ها استفاده شده است، نیز می‌شود.

ازآنجاکه حقوق مالکیت مادی و معنوی برنامه در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی است؛ لذا کاربران توجه داشته باشند که استفاده غیرمجاز از برنامه، ناقض حقوق مالکیت مادی و معنوی ناشران و مؤلفان مربوطه بوده و این امر منطبق با قانون «حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان- مصوب ۱۳۴۸»، قابل پیگرد از طرف آنان خواهد بود.

علاوه بر مطالب فوق‌الذکر، مفاد «قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای مصوب سال ۱۳۷۹» لازم الاتباع بوده و مدنظر کاربران محترم قرار گیرد.