به مناسبت هفته پژوهش و فناوری، طی نشستی با حضور رئیس کل ، اعضای هیات عامل و جمعی از مدیران بیمه مرکزی ج.ا.ایران، اعضای شورای پژوهشی پژوهشکده بیمه و اعضای کمیسیون نشر و هیات تحریریه پژوهشنامه بیمه، از برترین های حوزه پژوهش پژوهشکده بیمه تجلیل شد(لینک خبر)