در تاریخ اول ژوئن سال ۲۰۱۵، کمیته علمی پژوهشهای همگام برای کاهش سوانح طبیعی (IRDR) طی نشست بعد از ظهر روز نخست سیزدهمین دوره جلسات داخلی خود، عضویت اتحادیه ای از موسسات علمی و انجمن های پژوهشی ایرانی را به عنوان کمیته ملی (NC) پژوهشهای همگام در ایران مورد تصویب قرار داد. به این ترتیب ایران به عنوان دهمین عضو کمیته های ملی پژوهشهای همگام (IRDR) به همکاری با این برنامه ی بین المللی خواهد پرداخت.
کمیته ملی ایران متشکل از هشت موسسه پژوهشی و انجمن علمی است که در زمینه کاهش خطرپذیری سوانح و مدریت بحران مشغول به فعالیت هستند. این موسسات عبارتند از:

۱- پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله، موسسه هماهنگ کننده

۲- انجمن مهندسی زلزله ایران

۳- انجمن جامعه شناسی ایران

۴- مرکز پژوهشهای آب وزارت نیرو

۵- انجمن منابع آب ایران

۶- دانشکده بهداشت و … دانشگاه علوم پزشکی ایران

۷- پژوهشگاه شاخص پژوه

۸- سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران

کمیته ملی ایران قرار است در سه پروژه اصلی پژوهشهای همگام برای کاهش سوانح (IRDR) به نامهای DATA، FORIN و RIA با دیگر اعضای برنامه همکاری نماید. دکتر غفوری آشتیانی، مشاور عالی پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله، نیز در سمت هماهنگ کننده کمیته ملی ایران فعالیت خواهند داشت.
در فرایند پذیرش کمیته ملی ایران، اعضای برنامه (IRDR) مصوب نمودند که زمینه های پژوهشی مورد علاقه کمیته ایرانی همراستا با مفاد شرح خدمات کمیته های ملی برنامه بوده و موارد زیر را در بر می گیرد:- اعضاء کمیته ایرانی دارای سوابق خوبی در زمینه پژوهشی بین رشته ای مرتبط با خطرپذیری سوانح از قبیل علوم اجتماعی، علوم طبیعی، مهندسی و سیاست گذاری می باشند؛
– اعضاء کمیته ایرانی امکانات لازم را برای انجام پژوهشهای مشترک و پذیرش پژوهشگران بین المللی فراهم می سازند؛
– اعضاء کمیته ایرانی دارای تجربه کافی در زمینه انجام پژوهشهای با کیفیت بالا در زمینه کاهش خطرپذیری سوانح هستند؛
– اعضاء کمیته ایرانی قابلیت و توانایی لازم برای مدیریت و هدایت تیمهای پژوهشی بین المللی را دارا می باشند؛
– اعضاءکمیته ایرانی متعهد به تامین پشتیبانی لازم از پروژه های ملی، منطقه ای و جهانی همسو با اهداف برنامه (IRDR) هستند.