در راستای طرح احداث آزمایشگاه پیشرفته مهندسی زلزله
عملیات ساخت و بتن ریزی پلتفرم کف قوی و میز لرزه به پایان رسید

با انجام ۱۵۱ متر مکعب بتن ریزی پلتفرم سالن کف قوی و میز لرزه، طرح احداث آزمایشگاه پیشرفته مهندسی زلزله، مجموع بتن ریزی انجام شده طرح، به حدود ۶۹۰۰ مترمکعب رسید.
به گزارش دفتر فنی و طرح های عمرانی پژوهشگاه؛ این پلتفرم دارای مساحت تقریبی ۷۰۰ متر مربع به صورت دال بتنی مسلح در ترکیب با پروفیل های فولادی با مقاومت بالا ساخته شده و برای ساخت آن حدود ۱۵۱ متر مکعب بتن و ۱۳۵ تن فولاد، استفاده گردیده است.
با احداث این پلتفرم، انجام عملیات نصب سازه سوله و سایر عملیات معماری و تاسیساتی این سالن تسهیل خواهد شد.

برخی از مشخصات فنی پلتفرم مزبور به شرح زیر می باشد:
– پد استال های بتنی نگهدارنده پلتفرم به تعداد۳۲ عدد و به حجم بتن ریزی تقریبی ۱۳۰ متر مکعب؛
– وزن ستون های لوله ای نگهدارنده پداستال در حدود ۲۱ تن؛
– حجم بتن ریزی انجام شده بابت پلتفرم و پداستال ها حدودا ۲۸۱ متر مکعب؛
– وزن آرماتوربندی پلت فرم درحدود ۹۰ تن؛
– وزن قطعات فولادی نصب شده در بتن در حدود ۲۵ تن؛
– سطح پلتفرم در حدود ۷۰۰ متر مربع؛
– طراحی پلتفرم برای عبور و مرور تریلر استاندارد انجام پذیرفته است.