هفدهمین مانور سراسری زلزله و ایمنی در هشتم آذر ماه سال جاری با موضوع “مدرسه ایمن – جامعه تاب آور” با حضور بیش از ۱۲ میلیون دانش آموز فردا در مدارس سراسر کشور برگزار می شود.
دکتر کامبد امینی حسینی مسئول علمی مانور و رییس پژوهشکده مدیریت خطرپذیری و بحران پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله با اشاره به مانور سال جاری و بیان تاریخچه و اهداف برگزاری مانورهای سالانه زلزله و ایمنی در کشور اظهار داشت: در سال جاری در کنار اجرای برنامه متداول مانور، تلاش شده است تا جامعه محلی اطراف مدرسه نیز در فرایند مانور مشارکت داده شوند.
مسئول علمی مانور با اشاره به اهمیت نقش مردم در پیشگیری و کاهش اثرات سوانح طبیعی گفت: ظرفیت سازی برای توسعه مشارکت مردمی برای اجرای برنامه های کاهش خطرپذیری در سطوح محلی می تواند با ایجاد گروه های مدیریت بحران جامعه محور پیش از زلزله انجام شود.
امینی حسینی در خصوص مانور امسال افزود : مدارس ایمن می توانند نقش محوری ایفا نمایند که این رویکرد اساس برنامه مانور سال جاری خواهد بود. بدین ترتیب که مدرسه های ایمن که از نظر سازه ای دارای استحکام مناسبی هستند و از نظر فضا و امکانات نیز شرایط مساعدی دارند، به عنوان پایگاه مدیریت بحران محلی انتخاب می شوند.
وی گفت: این برنامه می تواند مکمل برنامه های سازمان های مدیریت بحران و هلال احمر باشد و این ظرفیت ها به عنوان زیر شاخه های مجموعه های مذکور در کوچک ترین واحدهای همسایگی نفوذ نموده و با توجه به اطمینان مردم به مدارس، از اثربخشی خوبی برخوردار باشند.
دکتر امینی حسینی همچنین اظهار داشت: مانور جامعه محور سال جاری به صورت پایلوت در تهران و برخی مراکز استان های منتخب (کرمان، اصفهان، گلستان، قزوین و همدان) برگزار خواهد شد تا بر اساس ارزیابی بازخوردهای آن، برای سال های بعد به تدریج گسترش یابد و در افق سند چشم انداز (۱۴۰۴) در تمامی مدارس و محله های مجاور آن ها برگزار شود.
لازم به ذکر است که هفدهمین مانور سراسری زلزله و ایمنی توسط پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله، سازمان مدیریت بحران کشور، سازمان دانش آموزی، جمعیت هلال احمر (سازمان جوانان و سازمان امداد و نجات)، سازمان صدا و سیما و سازمان پیشگیری و مدیریت بحران تهران برگزار خواهد شد و یونسکو و برنامه توسعه ملل متحد نیز حامی آن هستند. همچنین نمایندگانی از کشورهای پاکستان، افغانستان و ترکمنستان در مانور امسال حضور دارند تا در صورت امکان برای سال های بعد این مانور به صورت منطقه ای در حوزه اکو انجام شود.