فصلنامه علمی- پژوهشی “علوم و مهندسی زلزله ” امتیاز نشر دریافت کرد

با موافقت هیات نظارت بر مطبوعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور وزارت علوم، مجوز انتشار فصلنامۀ فارسی زبان و  علمی- پژوهشی “علوم و مهندسی زلزله” به پژوهشگاه بین­ المللی زلزله­ شناسی و مهندسی زلزله اعطاء گردید.
به گزارش دبیرخانه مجلات پژوهشگاه، بر اساس این موافقت که از سوی دفتر سیاستگذاری و برنامه ­ریزی امور پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ابلاغ گردید؛ پژوهشگاه سومین نشریه تخصصی خود را تحت عنوان فصلنامه “علوم و مهندسی زلزله” با مدیر مسئولی دکتر محمد کاظم جعفری و سردبیری دکتر محسن کمالیان منتشر می کند.
این نشریه با انتشار نتایج پژوهش­ ها و نقد و بررسی یافته­ های جدید در حوزه­ های مختلف زلزله­ شناسی و مهندسی زلزله به دنبال ایجاد ارتباط و همکاری علمی و پژوهشی بین محققین و پژوهشگران حوزه زلزله­  است.
 تاکنون دو شماره از این نشریه انتشار یافته است که اولین شماره آن در زمستان ۱۳۹۳ نمایه گردید.