به اطلاع دانشجویان دکتری ورودی مهرماه ۱۳۹۷ می رساند، مهلت دفاع از پروپوزال دکتری، هفته پایانی شهریور ماه جاری است. بنابراین ضروری است هر چه سریعتر نسبت به تهیه و تکمیل پروپوزال با همکاری استاد محترم راهنما و تصویب آن در پژوهشکده ذیربط اقدام لازم  به عمل آورند.

مدیریت تحصیلات تکمیلی