قابل توجه دانشجویان محترم کارشناسی ارشد و دکتری

بسمه تعالی

 

قابل توجه دانشجویان محترم کارشناسی ارشد و دکتری

 

لطفاٌ جهت انجام ارزشیابی دروس ارائه شده در نیمسال اول ۹۶-۹۵ از طریق مراجعه به سیستم مدیریت امور آموزشی از تاریخ ۹۵/۰۹/۱۵ لغایت ۹۵/۱۰/۰۵  اقدام نمایید. لازم به ذکر است در صورت تکمیل نکردن فرم ها در تاریخ اعلام شده، اجازه شرکت در امتحانات پایان ترم برای شما صادر نخواهد شد.