قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران- مهندسی زلزله (سازه)

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران- مهندسی زلزله (سازه)

به اطلاع می­رساند کلاس سازه های بلند (دکتر بهار) امروز شنبه ۹۴/۱۱/۲۴ تشکیل نمی شود.

 

تحصیلات تکمیلی- ۹۴/۱۱/۲۴