قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران- مهندسی زلزله (سازه)

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران- مهندسی زلزله (سازه)

به اطلاع می­رساند کلاس درس سازه­های بلند (دکتر بهار) امروز دوشنبه ۹۴/۱۲/۰۳ تشکیل نخواهد شد.   

تحصیلات تکمیلی- ۹۴/۱۲/۰۳