قابل توجه داوطلبان آزمون دکترای نیمه متمرکز سال ۹۸-۹۷

قابل توجه داوطلبان آزمون دکترای نیمه متمرکز سال ۹۸-۹۷

داوطلبان مصاحبه آزمون دکترای نیمه متمرکز سال ۹۸-۹۷  می بایست فرم شماره ۴ را تکمیل نموده و به آدرس education@iiees.ac.ir حداکثر تا تاریخ ۳۰ /۳/۹۷ ایمیل نمایند.