قابل توجه داوطلبان آزمون دکترای نیمه متمرکز سال 98-97

قابل توجه داوطلبان آزمون دکترای نیمه متمرکز سال 98-97

داوطلبان مصاحبه آزمون دکترای نیمه متمرکز سال 98-97  می بایست فرم شماره 4 را تکمیل نموده و به آدرس education@iiees.ac.ir حداکثر تا تاریخ 30 /3/97 ایمیل نمایند.