قابل توجه داوطلبان مصاحبه دکترای نیمه متمرکز سال ۹۶

داوطلبان گرامی می توانند با پرداخت مبلغ ۶۹۰۰۰ ریال،  حداکثر تا ساعت ۱۰ صبح روز مصاحبه خود، برای ناهار ثبت نام نمایند.