مراسم بزرگداشت سی امین سالگرد تأسیس پژوهشگاه همزمان با هفته پژوهش برگزارشد

به گزارش روابط عمومی و همزمان با هفته پژوهش از پژوهشگر برتر، کارمندان و کارشناسان نمونه پژوهشگاه تجلیل به عمل آمد. آیین گرامی داشت هفته پژوهش در نشست مشترک اعضای محترم هیئت علمی و  کارکنان پژوهشگاه در روز شنبه مورخ ۹۸/۰۹/۲۳ برگزار شد.

در این نشست از آقای دکتر محمد تاتار به عنوان پژوهشگر برتر، از آقایان علی محمودی کوهی، داود سلیمانی ملکان و خانم ها نعیمه گواهی، آزاده مرغایی زاده بعنوان کارشناسان نمونه و از نغمه خاکی و فائزه سلیمان زاده به عنوان کارمند نمونه تجلیل به عمل آمد.

در حاشیه این مراسم از آقایان “دکتر بهرخ حسینی هاشمی”،“فرخ پارسی زاده”، “محمد شیرازیان”، “عباس تسبیحی”، “رمضان عمادی” و “قربانعلی آقایی” که در یک سال گذشته به مقام بازنشستگی نائل شده اند، با اهدای جوایزی تجلیل شد.