همزمان با سال تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین

مراسم رونمایی از راهنماهای ملی و سامانه نیازسنجی پس از رخداد سوانح طبیعی در پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله برگزار شد

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه در روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۰۷ مراسم رونمایی از راهنماهای ملی و سامانه نیازسنجی پس از رخداد سوانح طبیعی(PDNA) با حضور معاون محترم وزیر و رئیس سازمان مدیریت بحران کشور، جمعی از مدیران و کارشناسان سازمان برنامه و بودجه کشور، نماینده دفتر برنامه توسعه سازمان ملل متحد (UNDP) در ایران، و همچنین اصحاب رسانه در پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله برگزار شد.

در این برنامه، ابتدا مدعوین از آزمایشگاه پیشرفته مهندسی زلزله پژوهشگاه بازدید کردند و از نزدیک با فرایند اجرایی شدن این پروژه ملی و منحصر به فرد در منطقه غرب آسیا آشنا شدند. در ادامه، مراسم رونمایی از راهنماهای ملی و سامانه نیازسنجی پس از رخداد سوانح طبیعی(PDNA) در پژوهشگاه انجام شد. در این مراسم ابتدا آقای دکتر بازیار سرپرست پژوهشگاه و همچنین آقای دکتر تاتار معاون پژوهشی پژوهشگاه ضمن خوشامدگویی به مدعوین، توضیحاتی اجمالی از فعالیت های پژوهشگاه در زمینه های مختلف مرتبط با حوزه های علوم زمین، مهندسی زلزله و مدیریت بحران ارایه نمودند. سپس آقای دکتر نامی رییس سازمان مدیریت بحران کشور ضمن تاکید بر اهمیت انجام پژوهش هایی نظیر تهیه راهنماهای مذکور توسط مراکز پژوهشی، بر حمایت این سازمان از پژوهش های کاربردی و نیازمحور تاکید نمودند. در ادامه آقای مهندس توتونچی به عنوان نماینده دفتر امور نظام فنی و اجرایی سازمان برنامه و بودجه نیز با تاکید بر اهمیت تهیه این راهنماها در تامین اعتبارات بازسازی برای مناطق آسیب دیده از سوانح طبیعی، نحوه مشارکت دستگاه های مختلف در تهیه این راهنماها را به عنوان الگویی موفق در رابطه با همکاری های ملی و بین المللی برشمردند و بر استمرار این همکاری ها تاکید نمودند. در ادامه توضیحاتی در مورد راهنماهای ملی و سامانه مربوطه و همچنین سامانه جامع مدیریت بحران توسط آقایان دکتر امینی حسینی، دکتر انصاری و دکتر بسطامی ارایه گردید. در انتهای این مراسم نیز از این راهنماهای ملی با حضور نمایندگان دستگاه های ذیربط رونمایی شد.

لازم به ذکر است که راهنماهای ملی نیازسنجی پس از رخداد سوانح طبیعی(PDNA) و سامانه مرتبط، با هدف بهبود فرایند ارزیابی اثرات و پیامدهای رخداد سوانح طبیعی، مطابق با شرایط بومی کشور و مبتنی بر دستورالعمل ­های معتبر بین­ المللی، در چارچوب همکاری ­های بین سازمان برنامه و بودجه، سازمان مدیریت بحران کشور و دفتر توسعه سازمان ملل متحد (UNDP)، توسط پژوهشگاه بین­ المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله تهیه گردیده است. با تهیه این راهنماهای ملی، ایران به جرگه معدود کشورهایی در جهان پیوست که فرایند نیازسنجی پس از رخداد سوانح طبیعی به صورت جامع و نظام مند در آنها قابل اجرا خواهد بود.