وظایف این گروه عبارتند از:

ایجاد امکانات لازم نرم افزاری و سخت افزاری؛

تامین و نگهـداری زیرساخت شبکه پژوهشگاه؛

برقراری یک شبکه منسجم داخلی (اینترانت) و خارجی (اینترنت)؛

نگهداری کلیه تجهیزات شبکه و توسعه تعداد نودهای فعال در سطح پژوهشگاه و بررسی مداوم سوئیچ ها و دیگر تجهیزات شبکه؛

راه انـدازی و به روزرسانی وب سایت رسمی و پورتال داخلی پژوهشگاه؛

تشکیل بانک نرم‌افزاری در شبکه با هدف استفاده هر چه سریعتر از نرم‌افزارهای موجود؛

پشتیبانی سخت افزاری و نرم افـزاری بیش از ۴۵۰ رایانـه فعال در سطح پژوهشگاه و نگهداری و تعمیرات پرینترهای موجود؛

برنامه‌نویسی جهت پروژه‌های جاری پژوهشگاه؛

تامین و نگهداری سرورهای اختصاصی نرم افزارهای خاص بخش های کتابخانه، تحصیلات تکمیلی ، هیات علمی؛

اتوماسیون اداری ، اتوماسیون هیأت علمی و نرم افزار کارگزینی؛

کلیه امور مربوط به سیستم های رایانه ای و فناوری اطلاعات در سطح پژوهشگاه.