معاونت پژوهشی و تحصیلات تکمیلی بازوی اصلی پژوهشگاه در اجرای اهداف و ماموریت های پژوهشی و امور راهبردی پژوهشگاه و همچنین وظیفه برنامه‌ریزی، اداره و هدایت کلیه امور آموزشی پژوهشگاه، نظارت بر حسن اجرای مقررات و آیین‌نامه‌های آموزشی، تصمیم‌گیری درباره مسائل آموزشی، سیاست‌گذاری و اتخاذ تمهیدات لازم در جهت گسترش و ارتقاء کیفیت آموزشی، و اجرای دوره‌های آموزش‌های تخصصی کوتاه مدت و ارزیابی آنها را بر عهده دارد. فهرست بعضی از فعالیت های اصلی آن به شرح زیر است :

– اجرای سیاست ها و طراحی استراتژی پژوهش ؛
– نظارت در اجرای صحیح پروژه های تحقیقاتی؛
– مشارکت و کمک در طرح راهبردی تحصیلات تکمیلی با معرفی محورهای پژوهشی؛

زیر مجموعه های معاونت پژوهشی عبارتند از:

– مدیریت امور پژوهشی

مدیریت تحصیلات تکمیلی

– کتابخانه و مرکز اسناد

– گروه انتشارات و مجلات علمی و پژوهشی