این گروه وظیفه نشر دستاوردهای پژوهشی و تحقیقاتی اعضای هیات علمی و محققین داخل و خارج از پژوهشگاه در قالب کتاب، نشریه و بروشور را بر عهده دارد. برخی از وظایف این بخش عبارتند از:

  • انتشار نتایج پروژه‌های تحقیقاتی و فناوری در قالب گزارش‌های تحقیقاتی یا ارتباط با صنعت
  • چاپ کتاب‌های تالیف یا ترجمه شده اعضای هیأت علمی پژوهشگاه و متخصصین برجسته کشور
  • تهیه مجموعه مقالات کنفرانس‌ها، همایش‌ها، کارگاه‌ها و دوره‌های آموزشی پژوهشگاه
  • تهیه و انتشار فصلنامه علمی- ترویجی “پژوهشنامه زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله” از سال ۱۳۷۱
  • تدوین و انتشار فصلنامه علمی- پژوهشی “ژورنال زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله (JSEE)” به زبان انگلیسی از سال ۱۳۷۸
  • تهیه و انتشار فصلنامه علمی – پژوهشی “علوم و مهندسی زلزله” از سال ۱۳۹۴
  • طراحی و اجرای طرح‌های گرافیکی اعم از آموزشی، تبلیغاتی و انتشاراتی