تحصیلات تکمیلی پژوهشگاه به‌منظور تربیت نیروهای آینده پژوهشی و آموزشی مراکز علمی و تحقیقاتی کشور، نیروهای متخصص آشنا به علوم نوین در زمینه‌های مهندسی زلزله و همچنین ارتقاء دانش زلزله‌شناسی در سطح کشور از طریق پذیرش دانشجو در دو مقطع کارشناسی ارشد و دکتری فعالیت می‌نماید.

اهداف مدیریت تحصیلات تکمیلی

  • جهت دهی پایان‌نامه‌های کارشناسی‌ارشد و دکتری دانشجویان در راستای پروژه‌های پژوهشی پژوهشگاه در جهت حل مشکلات کشور؛
  • تربیت نیروی متخصص کارشناسی ارشد و دکتری برای تامین نیروهای تخصصی مورد نیاز کشور ‌و همچنین‌ تامین کادر هیات علمی پژوهشی ‌و آموزشی مراکز‌علمی، تحقیقاتی و دانشگاهی؛
  • تربیت نیروی کارشناسی‌ارشد برای جامعه مهندسی زلزله جهت کمک به برنامه‌های کاهش آثار نامطلوب زلزله.

پژوهشگاه براساس مصوبات شورای گسترش آموزش عالی از سال ۱۳۷۳ اقدام به برگزاری دوره‌های تحصیلات تکمیلی در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری نموده است. این دوره‌ها عبارتند از:

  • کارشناسی ارشد مهندسی زلزله: شروع ۱۳۷۳
  • دکتری مهندسی عمران – مهندسی زلزله: شروع ۱۳۷۵
  • دکتری ژئوفیزیک – زلزله‌شناسی: شروع ۱۳۸۰
  • کارشناسی ارشد ژئوفیزیک – زلزله‌شناسی: شروع ۱۳۸۶

در حال حاضر تعداد ۱۰۹ نفر دانشجوی کارشناسی ارشد و ۱۰۴ نفر دانشجوی دکتری در پژوهشگاه مشغول به تحصیل هستند.