دوره اول سال تحصیلی ۷۴-۱۳۷۳

دانشجو پایان‌نامه استاد راهنما
خشایار پور آذین ریزپهنه بندی لرزه ای جنوب شرقی تهران دکتر محمد کاظم جعفری
فرهاد عرب زاده بررسی فلسفه طرح ظرفیت و مقایسه آن با آیین نامه ACI از دو دیدگاه رفتار سازه در برابر زلزله و اقتصاد دکتر محسن غفوری آشتیانی
امیر سپهر هاشم منیری بررسی لرزه ای یک ساختمان بلند مرتبه بتنی در شرایط ایران دکتر خشایار نیکزاد
حسین صالحیان مقایسه فنی- اقتصادی یک ساختمان فولادی طراحی شده با قابهای دارای مهار بندی خارج از مرکز با معادل هم مرکز آن دکتر مهران تیو
حسین یاسایی آسیب‌پذیری و مقاوم سازی سازه‌های بتن مسلح، مطالعه موردی مقاوم سازی بیمارستان امام خمینی تبریز دکتر فریبرز ناطقی الهی
مسعود جامی بدست آوردن طیف طراحی براساس نگاشتهای استان خراسان به روش نیومارک و هال دکتر مهران تیو
مصطفی لبادی تحلیل مرتبه دوم قابهای فلزی با اتصالات نیمه صلب دکتر مهران تیو
بهنام جعفری سیسی مقاوم‌سازی لرزه‌ای ساختمانهای فولادی «مطالعه موردی بیمارستان سینای شهر تبریز» دکتر فریبرز ناطقی الهی

دوره دوم سال تحصیلی ۷۵-۱۳۷۴

دانشجو پایان‌نامه استاد راهنما
حمید رضا خاشعی بررسی روشهای تحلیل و ضوابط آیین نامه ای برای ساخمتماهای مجهز به سیستم جداکننده لرزه ای دکتر محمود حسینی
کیارش ناصر اسدی بررسی تأثیر پارامترهای مختلف بر ضریب رفتار سازه‌های متداول فولادی و بهبود توزیع شکل پذیری در قابهای خمشی دکتر محمود حسینی
عزیز الله جبلی مطالعه رفتار دینامیکی ساختمانهای طرح شده با مهار بندی های هم مرکز و خارج از مرکز دکتر بهرخ حسینی هاشمی
حسن پور محمد تأثیر رفتار غیر خطی سازه‌ها در توزیع نیروی برشی و لنگر واژگونی طبقه تحت چند مولفه زلزله دکتر محسن غفوری آشتیانی
آرش سیاری آزمایش ارتعاش اجباری بر روی ساختمان جدید مؤسسه و اثر دامنه نیروی ورودی بر فرکانسهای طبیعی آن دکتر مهران تیو
محمد کمالی بررسی رفتار ستونهای قوطی فولادی پرشده با بتن تحت بارگذاری جانبی زلزله در ساختمانهای بلند دکتر بهرخ حسینی هاشمی
سید مجید سید رضائی حور طراحی لرزه ای ساختمانهای فولادی بلند با استفاده از جاذبهای انرژی ویسکوالاستیک (VEP) دکتر خشایار نیکزاد
ابراهیم ایزدی جور شری محاسبه پارامترهای دینامیکی سازه‌ها در حوزه زمان و استفاده از آن در برآورد فرکانس طبیعی چند ساختمان بلند با استفاده از پاسخ سازه‌ها در برابر تحریکات محیطی دکتر مهران تیو
وحید پاریا مقایسه روشهای خطی و غیر خطی در تعیین آسیب‌پذیری سازه‌های موجود دکتر مهران تیو

دوره سوم سال تحصیلی ۷۶-۱۳۷۵

دانشجو پایان‌نامه استاد راهنما
پوررنگ پورقبادی بررسی رفتار غیرخطی و تعیین ضریب رفتار سازه‌های بتنی قاب خمشی مقاوم سازی شده با بادبند ضربدری دکتر فریبرز ناطقی الهی
افشین جهانبخش عملکرد میراگرهای اصطکاکی PALL در مقایسه با سیستم های CBF و EBF دکتر مهران تیو
محمد رضا خباز تمیمی مدلسازی اجزاء محدود دیوارهای آجری غیر مسلح دکتر فریبرز ناطقی الهی
ارژنگ علیمرادی شبیه سازی نرم افزاری کنترل فعال/ دورگه لرزه ای با استفاده از الگوریتم ژنتیکی در سازه‌ها دکتر محسن غفوری آشتیانی
علی یزدانی بررسی رفتار غیر خطی قابهای نیمه صلب دارای اتصالات خورجینی با مهاربندی و بدون مهاربندی دکتر فریبرز ناطقی الهی
بابک کریمخانی رفتار دینامیکی یک ساختمان مجهز به میراگرهای ADAS و مقایسه آن با سیستمهای CBF و EBF و PFD دکتر مهران تیو
هاله ملکی انرژی زمین‌لرزه در سازه‌های قاب خمشی بتن مسلح دکتر محسن غفوری آشتیانی
حسین رضا زاده تعیین ضریب رفتار ساختمانهای بتن آرمه دارای دیوار برشی و مقایسه آن با ضرایب پیشنهادی آیین نامه‌های ۲۸۰۰ و UBC 97 دکتر فریبرز ناطقی الهی

دوره چهارم سال تحصیلی ۱۳۷۷-۱۳۷۶

دانشجو پایان‌نامه استاد راهنما
علیرضا ترکی بررسی پاسخ زانویی های ۴۵ درجه و ۹۰ درجه با در نظرگرفتن شرایط انتهایی مختلف دکتر محمود حسینی
رامین روشن ارزیابی نتایج آنالیزهای غیر خطی استاتیکی و دینامیکی در ساختمانهای فولادی کوتاه مرتبه دارای سیستم های مهاربندی متفاوت دکتر عبدالرضا سرو قد مقدم
هادی کلوت طراحی یک فیوز سازه ای خاص جهت هدایت خسارت در خطوط لوله تحت اثر زلزله دکتر محمود حسینی
امیر فتوحی ارزیابی روشهای تخمین شاخص رانش بین طبقه ای و کاربرد آنها در تهیه طیف رانش دکتر محسن غفوری آشتیانی

دوره پنجم سال تحصیلی ۱۳۷۸-۱۳۷۷

دانشجو پایان‌نامه استاد راهنما
محمدجواد جبارزاده بررسی پدیده انتشار موج در سازه‌های دو بعدی با استفاده از ماتریس سختی دینامیکی دکتر محمود حسینی
هومن یوسف پور ارزیابی آسیب‌پذیری سازه‌های بتنی مسلح مجهز به میراگر فلزی جاری شونده دکتر فریبرز ناطقی الهی
امیدزریبافیان ارزیابی روشهای تخمین شاخص رانش بین طبقه ای و کاربرد آنها در تهیه طیف رانش دکترعبدالرضاسروقدمقدم
رضا آریایی بررسی رفتار مقاطع RBS در برابر بارهای لرزه ای دکتر بهرخ حسینی هاشمی
سید محمود سید علوی بررسی روش جدید طراحی سازه‌های نامتقارن دکترعبدالرضاسروقدمقدم
علی صاحب الزمانی بررسی رفتار دینامیکی غیرخطی سازه‌های فولادی میان مرتبه پیچشی با میراگرهای جاری شونده دکتر فریبرز ناطقی الهی
رضا امینایی تحلیل عددی و آزمایشگاهی پیچش در سازه‌های بنایی جداشده توسط پی لغزش ساده دکتر محسن تهرانی زاده
حجت الله قادری نژاد ارزیابی فرض صلبیت دیافراگم در مدل سازه‌های چند طبقه تحت اثر زمین لرزه دکتر فریبرز ناطقی الهی

دوره ششم سال تحصیلی ۱۳۷۹-۱۳۷۸

دانشجو پایان‌نامه استاد راهنما
علیرضا وارسته طراحی لرزه ای سازه‌ها براساس تغییرمکان و تعمیم آن به کنترل فعال دکتر فرهاد بهنام فر
فریبرز سهرابی طراحی دیوارهای برشی بازشودار با عملکرد دوگانه شکل پذیری دکتر ضیائی فر
عباس ملکی پهنه بندی لرزه ای چهارگوش تهران دکتر مهدی زارع
وحید شریف مطالعه اثر زلزله‌های میدان نزدیک بر توزیع نیروهای برشی و لنگرهای خمشی سازه ها دکتر فرهاد بهنام فر
مهران سید رزاقی تعیین مشخصات دینامیکی سد مارون با استفاده از تحلیل عددی و مقایسه آن با نتایج آزمایشات ارتعاش محیطی دکتر محمد کاظم جعفری
اشکان وثوقی بررسی تحلیلی رفتار اتصالات صلب تیر به ستون مرکب تحت بار جانبی زمین‌لرزه دکتر بهرخ حسینی هاشمی
حسین مشکی ارائه فرآیند مقاوم سازی لرزه ای بناهای تاریخی دکتر منصور ضیائی فر
علی رضایی تبریزی مطالعه اثر اندرکنش سازه- خاک- سازه بر پاسخ غیرخطی سازه‌های بلند دکتر فریبرز ناطقی الهی
سعید رهجو رهیافتی جدید در طراحی براساس عملکرد دکتر عبدالرضا سرو قد مقدم
محمدجواد صارم جداسازی لرزه ای توسط جداگر هیدرولیکی دکتر منصور ضیائی فر

دوره هفتم سال تحصیلی۱۳۸۰-۱۳۷۹

دانشجو پایان‌نامه استاد راهنما
علیرضا آذربخت قابلیت اعتماد لرزه ای در سازه‌های فولادی پالایشگاهی دکتر عبدالرضا سرو قد مقدم
مسعود نورعلی آهاری بررسی آسیب‌پذیری لرزه ای مخازن بزرگ فولادی نفت دکتر ساسان عشقی
محمدرضا ولی پور برآورد مشخصات دینامیکی سد خاکی مسجد سلیمان با استفاده آزمایش ارتعاش اجباری و مدل عددی دکتر محمد کاظم جعفری
فرید پویان اثرات پدیده برکنش بر سازه‌های فولادی دکتر فرهاد بهنام فر
نوید نستار مدلسازی تحلیلی روشهای RBS وHAUNCH در مقاوم سازی لرزه ای اتصالات صلب فولادی و مقایسه فنی آنها دکتر فریبرز ناطقی الهی
کاوه دهقان بررسی رفتار لرزه ای تپه‌های ذوزنقه ای شکل با استفاده از روشهای عناصر مرزی و محدود دکتر محسن کمالیان
حسین داودی آزاد طراحی لرزه ای مخازن کروی گاز مایع (LPG) دکتر ساسان عشقی
نیما فرنیا محاسبه ضرایب ظرفیت باربری لرزه ای پی های نواری در مجاورت شیروانیها با روش خطوط مشخصه دکتر عسکری
دارا نیک نهاد تحلیل عملکرد سازه‌های فولادی با استفاده از روش طیف نقطه تسلیم دکتر محسن غفوری آشتیانی
مریم عیدینی نژاد طراحی لرزه ای ساختمان با تکیه گاه انعطاف پذیر براساس تغییرمکان دکتر فرهاد بهنام فر
محمدرضا منشوری بررسی روش تحلیل طیف ظرفیت(CSM) و روش تحلیل استاتیکی فزاینده غیرخطی مودی(MPA) دکتر محسن غفوری آشتیانی
علیرضا دهقانی محمدآبادی اثر شکستگی در ارتفاع و سختی دیوار زیرزمین بر رفتار لرزه ای سازه دکترعبدالرضاسروقدمقدم
امیر سلطانی تعیین مشخصه‌های غیرخطی میراگر ویسکوز از روش کنترل دکتر منصور ضیائی فر

دوره هشتم سال تحصیلی ۱۳۸۱-۱۳۸۰

دانشجو پایان‌نامه استاد راهنما
محمود پوری آنالیز غیرخطی استاتیکی مودال برای سازه‌های بلند دکترعبدالرضاسروقدمقدم
شهرام ملکی بررسی اثر تمرکز تنش در محل قطع ورقهای FRP بر روی ظرفیت خمشی تیرهای بتنی مقاوم شده با استفاده از روش المان محدود دکتر فریبرز ناطقی الهی
مصطفی مسعودی رفتار لرزه ای مخازن هوایی در اثر سه مولفه همبسته زلزله دکتر محسن غفوری آشتیانی
عبدالرحیم طاهری حسینخانی بررسی رفتار لرزه ای بخش منتخبی از خطوط لوله نفت موجود در کشور دکتر محمود حسینی
رضا سعیدی معین مطالعه تحلیلی پارامترهای روش ارزیابی سریع خطوط لوله موجود در مجتمع های صنعتی و پالایشگاهی دکترعبدالرضاسروقدمقدم
محسن امین فر روش طراحی لرزه ای براساس آنالیز دینامیکی غیرخطی دکترعبدالرضاسروقدمقدم
محمد کریمی مطالعه پارامتریک میراگر فلزی آکاردئونی براساس تحلیل غیرخطی دکتر فریبرز ناطقی الهی
سیدامیر غریب زاده بررسی عملکرد سازه‌های فولادی قاب خمشی با اهمیت زیاد، با دستورالعمل های Fema 351, Fema 356 دکتر بهرخ حسینی هاشمی
سهیل سبزه علی توسعه روابط کاهندگی طیفی براساس رخدادهای منتخب ایران (داده‌های شتابنگاری ۲۰۰۳-۱۹۷۸) دکتر مهدی زارع
سید امیر رضا مجد جباری نقشه‌های پهنه بندی شتاب طیفی و تحلیل احتمالی خطر با رابطه‌های کاهندگی طیفی برای گستره شهر تهران (توجه ویژه به اثرهای خاک) دکتر مهدی زارع
علی طاهری ارائه یک مدل ساده برای بررسی رفتارلرزه ای سازه‌های مجاور و متصل به هم در مجتمع های صنعتی دکتر بهرخ حسینی هاشمی
دکتر فرهاد بهنام فر
علی خلج بررسی عددی رفتار لرزه‌ای دره‌های دو بعدی در برابر امواج قائم درون‌صفحه دکتر محسن کمالیان

دوره نهم سال تحصیلی ۱۳۸۲-۱۳۸۱

دانشجو پایان‌نامه استاد راهنما
امید نوروزی بررسی پتانسیل روانگرایی خاک های ماسه ای لای دار با استفاده از آزمایشهای سه محوری تناوبی دکتر علی شفیعی
سعید رحیم زاده بررسی اثر ساختگاهی و طبقه بندی ساختگاه با استفاده از نگاشتهای زمینلرزه کجور- فیروزآباد دکترمحمدرضا قائمقامیان
مهران غیاثی راد بررسی رفتار لرزه ای ستونهای توخالی پرشده با بتن(CFT) دکتر فریبرز ناطقی الهی
علیرضا نوجوان بررسی اثر خطی و غیرخطی ساختگاه و طبقه بندی ساختگاه شبکه شتابنگاری با استفاده از نگاشتهای زلزله‌های آوج، بم و زرند دکترمحمدرضا قائمقامیان
کامران خدمتی آذر بررسی اثر مولفه قائم زلزله و انعطاف پذیری پی در آسیب‌پذیری پلهای بتنی دکتر نقدعلی حسین زاده
مهدی وجودی مطالعه جنبش شدید زمین در زلزله بم با بررسی عدم قطعیت در برآورد خطر دکتر مهدی زارع
وحید زنجانی زاده بررسی آزمایشگاهی و تحلیلی تعمیر و تقویت لرزه ای ستون های بتن آرمه دکتر ساسان عشقی
نجمه جلالی بررسی ضریب اطمینان لرزه‌ای در برابر لغزش در سدهای خاکی متشکل از هسته‌ای از جنس مخلوط با ملحوظ نمودن تأثیر تغییرات فشار آب منفذی دکتر علی شفیعی
محمدرضا رضایی بررسی اثرات تغییر آرایش مهاربندی در رفتار قابهای EBF به کمک تحلیل دینامیکی غیرخطی دکتر محمود حسینی
غلامرضا علی حسین‌زاده مقدم ارزیابی اتصالات صلب با استفاده از مدلسازی عددی که با نتایج تجربی کالیبره شده است دکتر بهرخ حسینی هاشمی

دوره دهم سال تحصیلی ۱۳۸۳-۱۳۸۲

دانشجو پایان‌نامه استاد راهنما
حسین
پورمحمد شاهوار
بررسی آزمایشگاهی رفتار دینامیکی غیرخطی سازه نامتقارن یک طبقه برشی توسط میز لرزان دکترعبدالرضاسروقدمقدم
محمد
پورمحمد شاهوار
جدایش احتمالاتی خطر لرزه ای برای ساختگاه شهر بم دکتر مهدی زارع
محمد
کفاشیان آذری
مقایسه عملکرد سازه های بتنی طراحی شده با روش طراحی مستقیم مبتنی بر تغییر مکان و ویرایش سوم استاندارد ۲۸۰۰ دکتر امید بهار
رزمیار قاطع استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی برای پیش بینی پارامترهای تغییرشکل دینامیکی رسهای مخلوط دکتر علی شفیعی
فرزاد پارسا آزمایش عملکرد قاب بتنی با میانقاب مصالح بنایی تحت بارگذاری چرخه ای دکترعبدالرضاسروقدمقدم
سامان گیدفر بررسی یک الگوریتم کنترل نیمه فعال برای سازه های جداشده جرمی دکتر منصور ضیایی فر
علیرضا سلیمی زاد تأثیر نشانه خمیری بر بخش چسبنده بر رفتار استاتیکی و تناوبی رسهای مخلوط دکتر علی شفیعی
محمدرضا صافدل بررسی تحلیلی اثر میانقابهای مصالح بنایی در رفتار لرزه ای قاب های خمشی فولادی دکتر فریبرز ناطقی الهی
بهنام خلیلی بررسی پارامترهای چشمه لرزه ای در حوزه نزدیک و تعیین پارامتر غالب بر مشخصات پالس حوزه نزدیک دکتر محمدرضاقائمقامیان
مهدی پورنداف حقی بررسی رفتار لرزه ای پلهای مورب دو دهانه بتنی دکتر اکبر واثقی
بابک فروغی کیا پیشنهاد، ساخت و آزمایش یک میراگر ویسکوز کنترل پذیر با مشخصه های نوین دکتر منصورضیایی فر
مسعود حسن زاده بررسی عملکرد سازه های فولادی در زلزله بم و ارزیابی تحلیلی چند نمونه سازه موجود دکتر بهرخ حسینی‌هاشمی
خسرو خان زاده بررسی و طبقه بندی خسارات وارده بر ساختمانها و میزان مرگ و میر در شهر بم و
رابطه آن با شدت زمین لرزه
دکتر محمدرض‌قائمقامیان
علی گل آرا پیش بینی جنبش نیرومند زمین با ساتفاده از تکنیک توابع گرین دکتر حسین حمزه لو
مهسا حسین زاده عیان پیش بینی طیف پاسخ زمینلرزه محتمل در یک منطقه و مقایسه با طیف خطر یکنواخت دکتر مهدی زارع

دوره یازدهم سال تحصیلی ۱۳۸۴-۱۳۸۳

دانشجو پایان‌نامه استاد راهنما
مهدی ادیبی طراحی لرزه ای مخازن فولادی هوایی براساس عملکرد دکتر ساسان عشقی
عادل تابناک مقایسه عملکرد سازه های بتنی با دیوار برشی طراحی شده براساس تغییرمکان و براساس نیرو با استفاده از مدلهای سه بعدی دکتر بهرخ حسینی هاشمی
اسماعیل ایزدی مطالعه آزمایشگاهی و تحلیلی تأثیر مواد پرکننده هایپرفوم بر رفتار میراگر فلزی آکاردئونی دکتر فریبرز ناطقی الهی
شیما طاهری توزیع نیروی برش پایه در سازه های جداسازی شده لرزه ای دکتر محسن غفوری آشتیانی
سریرا معترف بررسی احتمالاتی تأثیر پارامتر نسبت مقاومت ستون به تیر بر عملکرد لرزه ای قابهای بتنی دکتر مسعودمحمودآبادی
مصطفی میرجلیلی کاربرد روش آرایه ای خردلرز ه ها در تعیین پروفیل سرعت موج برشی لایه های تحت الارضی در یک سایت نمونه دکتر داودی
ابوالفضل طاهرپور تولید شتابنگاشتهای منطبق با طیف طرح با استفاده از تبدیل موجک و بررسی تأثیر آنها بررفتار غیرخطی سازه های بتنی دکتر بهار
زهرا السادات طباطبایی بررسی اتصالات تیر I شکل به ستون قوطی با استفاده از صفحات کناری در سازه های فولادی قاب خمشی دکتر ناطقی الهی
جواد یادگاری شناسایی مودال سیستم های خروجی- تنها، مطالعه موردی پل قوسی فلزی بابلسر دکتر بهار
وحید بهزادی بررسی دینامیکی میز لرزان ۶ مولفه ای پژوهشگاه دکترحسین زاده
امیرحسین سلمانپور قابلیت اعتماد لرزه ای قابهای مهاربندی شده کمانش ناپذیر دکتراربابی
ولی بیات بررسی مقایسه ای رفتارلرزه ای مهاربندهای دروازه ای با هم مرکز در قابهای فولادی دکترحسینی
بهار رادبد شناسائی سازه های برشی پیچشی با استفاده از روش تغییرات افزوده دکتر محسن غفوری آشتیانی

دوره دوازدهم سال تحصیلی ۱۳۸۵-۱۳۸۴

دانشجو پایان‌نامه استاد راهنما
احسان ویسی استفاده از سامانه استنتاج فازی (FIS) برای پیش بینی پارامترهای تغییرشکل دینامیکی رس های مخلوط دکترشفیعی
محبوبه میرزایی بررسی رفتار انواع سقفها (مسطح، گنبدی، طاقی) در سازهیهای بنایی کلافیبندی شده دکتر عشقی
ولی شهبازی تحلیل شکنندگی لرزه ای تجهیزات غیر سازه ای بلوکی شکل و تاثیر جداسازی طبقه در آن دکتر کلانتری
سعید خادمی پردازش نگاشتهای نامانای ثبت شده در آزمایشهای ارتعاشی سدهای خاکی مسجد سلیمان و مارون با استفاده از روشهای پردازش سیگنال در حوزه زمان- فرکانس دکتر داودی
بابک صیفی بررسی اثر مولفه قائم زلزله بر ساختمانهای بتنی دکتر حسین زاه
حسن ناصری بررسی اثر ظرفیت شکل پذیری روسازه در سازه های جداسازی شده مجهز به متوقف کننده های تغییر مکانی دکتر ضیائی فر
سارا معصومی کنترل رفتار پیچشی در ساختمانهای نامنظم با کمک میراگر ویسکوز دکتر سروقدمقدم
امیر رئوفی ارائه مدلی برای مدیریت شرایط اضطراری شریانهای حیاتی پس از وقوع زلزله در کلان شهر ها با تمرکز بر شبکه توزیع برق شهری دکتر حسینی
سلمان کریمی ارزیابی بادبندهای کمانش ناپذیر به منظور ارتقای عملکرد و استفاده از آنها در ایران دکتر سروشیان
هامون حیدری باطنی تقویت بیشینه شتاب سطح زمین بر روی عوارض توپوگرافی دو بعدی دکتر کمالیان
امیر بادپی
حامد رستمیان مطالعات تحلیلی و آزمایشگاهی تجهیزات متداول مستهلک کننده انرژی برای مقاوم سازی پلها دکتر واثقی
آرش مهدوی ارزیابی آسیب پذیری ساختمانهای آجری نیمه اسکلت دکتر آشتیانی
مسعود حسان ارزیابی روشهای مختلف شناسایی سیستم با بکارگیری رکوردهای ارتعاش محیطی ساختمانها دکتر مسعود محمود آبادی

دوره سیزدهم سال تحصیلی ۱۳۸۶-۱۳۸۵

دانشجو پایان‌نامه استاد راهنما
محید صفری بررسی رفتار دیوارهای برشی فولادی با شرایط مرزی متفاوت دکتر ناطقی الهی
آزاده عطاری بررسی چگونگی استفاده از ایزولاسیون لرزه ای در روش طراحی بر مبنای عملکرد دکتر ضیائی فر
لعیا عباسی بررسی امکان ساده سازی تحلیل لرزه‏ای سازه‏ها با استفاده از ضرایب مشارکت مودی وابسته به تحریک دکتر حسینی
ربحانه نواب زاده اسمعیلی تأثیر نامنظمی در پلان و پیچش، بر منحنی های شکنندگی دکتر سروقد مقدم
سهیل رمضانی ارائه فرآیند شناسایی سیستم بر اساس روش جدید ارتقاءیافته هیلبرت-هوآنگ دکتر بهار
محمد دره زرشکی توسعه منحنی های شکنندگی برای ساختمان های مصالح بنایی غیر مسلح تهران به روش تحلیل غیر خطی استاتیکی ساده شده دکتر آشتیانی
سید مهدی پارسائیان ارزیابی نسبت حداکثر تغییر مکان غیر الاستیک به الاستیک مندرج در آیین نامه بهسازی با استفاده از تحلیل دینامیکی غیر خطی دکتر بهرخ حسینی هاشمی
راضیه السادات محبوب شریفی تحلیل غیرخطی مدل قاب معادل برای میانقابهای مصالح‏بنایی دارای بازشو دکتر عباسعلی تسنیمی
سیروس پورلطیفی روشی برای تشخیص ناپایداری عددی از ناپایداری فیزیکی (سازه‏ای)
دکتر آرام سروشیان
ارشیا خفاف بررسی عملکرد لرزه ای دیوار آجری کلافدار مقاوم سازی شده با frp دکتر فریدون اربابی
سمیه رضایی تفتی بررسی تاثیر عدم قطعیت ها بر پایداری لرزه ای سدهای خاکی دکتر علی شفیعی
رضا فیضی مقایسه رفتار لرزه ای سدهای خاکی در زلزله های حوزه نزدیک و حوزه دور (مطالعه موردی سد خاکی مارون) دکتر محمد داودی

دوره چهاردهم سال تحصیلی ۱۳۸۷-۱۳۸۶

دانشجو پایان‌نامه استاد راهنما
مجید علی نژاد بررسی اثرات اندرکنش خاک-سازه مبتنی بر دستورالعمل بهسازی بر پاسخ لرزه‌ای ساختمان‌ها دکتر علی شفیعی
حسین پزشکی مطالعات آزمایشگاهی بر روی یک میراگر ویسکوز غیرخطی کنترل‌پذیر برای سازه‌های جداسازی شده‌ی پایه در حوزه‌ی نزدیک دکتر منصور ضیایی‌فر
حمید رضا پناهی بررسی رفتار لرزه‌ای پل‌های بتنی تیر و دال با دال پیوند دکتر اکبر واثقی
محمد رضا فلامرز شیخ آبادی بررسی اثر مولفه های دورانی زلزله بر رفتار سازه های در ارتفاع نامنظم پروفسور محسن غفوری آشتیانی
محسن امجدیان کنترل رفتار لرزه ای یک پل بزرگراهی مورب با استفاده از روش های غیرفعال و نیمه فعال دکتر افشین کلانتری
اردشیر دانشمند بررسی رفتار تیر پیوند متوسط و بلند در قابهای مهاربندی شده واگرا دکتر بهرخ حسینی هاشمی
جماالدین برزویی کنترل پیچش سازه نامتقارن با استفاده از میراگر های اصطکاکی دکتر عبدالرضا سروقدمقدم
الهام زمردی انباجی اثر رفتار خارج از صفحه میانقاب آجری بر اندرکنش درون صفحه قابهای بتنی و میانقابهای آجری دکتر عباسعلی تسنیمی
حمید رضا سرمدی بررسی رفتار ساختمان های نامتقارن مجاور متصل شده توسط میراگر ویسکوز دکتر عبدالرضا سروقدمقدم
عارف ساعی اثر نقض ها و ترک ها بر ظرفیت لرزه ای گنبدهای بنایی ایرانی دکتر ساسان عشقی
کاووس کریمی ارزیابی نقش میانقابهای بنایی در عملکرد ساختمان های فولادی تحت زلزله بم- مطالعه موردی دکتر نقد علی حسین زاده

دوره پانزدهم سال تحصیلی ۱۳۸۸-۱۳۸۷

دانشجو پایان‌نامه استاد راهنما
مجید شوندی مطالعه تحلیلی اثر میانقابهای شکل پذیر دارای فیوز اصطکاکی قابل تنظیم بر رفتار قابهای فولادی ساختمان دکتر مجید محمدی
بابک حاجی محمد حسن ممقانی توسعه روش تحلیلی استاتیکی غیر خطی متوالی مودی برای ساختمانهای نامتقارن قاب خمشی بتنی دکتر عبدالرضا سروقدمقدم
هادی هاتفی اردکانی تحلیل دینامیکی غیر خطی مبتنی بر بانک داده های شتاب نگاشتی سناریو زلزله m6.5 دکتر محسن غفوری آشتیانی
عباس گنجی مطالعه تحلیلی اثر میانقابهای شکل پذیر دارای فیوز اصطکاکی قابل تنظیم بر رفتار قابهای فولادی ساختمان دکتر محمدکاظم جعفری
علی اصولی توسعه روش تحلیلی استاتیکی غیر خطی متوالی مودی برای ساختمانهای نامتقارن قاب خمشی بتنی دکتر محسن کمالیان
مهدی سلطانی تحلیل دینامیکی غیر خطی مبتنی بر بانک داده های شتاب نگاشتی سناریو زلزله m6.5 دکتر اکبر واثقی

دوره شانزدهم سال تحصیلی ۱۳۸۹-۱۳۸۸

دانشجو پایان‌نامه استاد راهنما
هومن هدایتی بررسی عددی اثر حضور ساختمان‌های بلندمرتبه بر پاسخ لرزه‌ای آزاد سطح زمین دکتر مجید محمدی
مرتضی محمدی استفاده از یک سیستم مهاربند ترکیبی به منظور عملکرد شکل پذیر در دو سطح دکتر عبدالرضا سروقدمقدم
آرش خاتم نژاد شبیه سازی جنبش قدرتمند زمین با استفاده از روش تجربی گرین و با در نظر گرفتن رفتار غیرخطی خاک دکتر محسن غفوری آشتیانی
محمدحسین بهشتی خواه بررسی تاثیر میرایی های مختلف روی پاسخ لرزه ای سد های خاکی دکتر مجید محمدی
سید محمد جواد فروغی مقدم بررسی تقاضای لرزه ای کلیدهای برشی در پل های مورب و پیشنهاد یک سازوکار جدید برای کنترل نحوه شکست در آنها دکتر عبدالرضا سروقدمقدم
نسیم برازش تأثیر شاخص نسبت فرکانسی در پاسخ تغییرمکانی ساختمانهای قاب خمشی بتن مسلح نامتقارن دکتر محسن غفوری آشتیانی

دوره هفدهم سال تحصیلی ۱۳۹۰-۱۳۸۹

دانشجو پایان‌نامه استاد راهنما
وحیدرضا محمودآبادی آرانی شناسایی سیستم های سازه ای با منظور نمودن اندرکنش خاک و سازه
دکتر محمدکاظم جعفری
محمود ناگهی بررسی چگونگی بهبود عملکرد اتصالات صلب فلزی تیر به ستون دکتر منصور ضیایی فر
سید مانلی جاوید فرشچی افزایش شکل پذیری قابهای مهار بندی شده هم محور با بکارگیری فولاد تنش تسلیم پائین در مهاربندها دکتر محمدقاسم وتر
حمید هنردوست ارزیابی رفتار دینامیکی سد های خاکی با پریود های مختلف تحت اثر زلزله های حوزه دور وحوزه نزدیک دکتر محمد داودی

دوره هجدهم سال تحصیلی ۱۳۹۱-۱۳۹۰

دانشجو پایان‌نامه استاد راهنما
نگار افشار حسنی تاثیر دومولفه افقی زلزله بر ایمنی در برابر خرابی پیشرونده ساختمانهای قاب خمشی بتنی نامتقارن در پلان دکتر عبدالرضا سروقد مقدم
فاطمه احمدی اثر گسلش سطحی بر گروه شمع دکتر محمد داودی
حمید توکلیان فردوسیه مطالعات تجربی اثرات تیغه های فولادی در کاهش اثرات مود نوسانی سیال در مخازن رو زمینی فولادی نفتی به کمک آزمایش های میز لرزان دکتر نقدعلی حسین‌زاده