اهداف عمده پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله پژوهش، فناوری، آموزش و ارائه خدمات مهندسی ومشاوره‌ای در کلیه زمینه‌های مرتبط با زلزله‌شناسی، مهندسی زلزله، بحرانهای ناشی از زلزله، ارائه پیشنهادها و راهکارهای عملی، کمک به اجرای آنها برای کاهش خطرپذیری و گسترش فرهنگ ایمنی در برابر زلزله در کشور و منطقه می‌باشد. پژوهشگران اين پژوهشگاه نیز جهت انجام امور پژوهشي نيازمند دسترسي به اطلاعات مي‌باشند. بنابراين پژوهشگاه از آغاز کار خود (سال ۱۳۶۹) تأسيس کتابخانه و مرکز اسناد را به عنوان بخش ضروري و لازم جهت پيشبرد امور پژوهشي در نظر داشته است. هدف عمده اين بخش فراهم نمودن اطلاعات مورد نياز پژوهشگران، توزيع، اشاعه اطلاعات علمي و نتايج طرحهاي تحقيقاتي به منظور استفاده جامعه علمي مي‌باشد. کتابخانه و مرکز اسناد سعي بر آن دارد به نحو مطلوبي کليه اطلاعات موجود را سازماندهي و ذخيره نمايد تا بازيابي آنها در حداقل زمان قابل دسترسي باشد. اين کتابخانه شامل مجموعه‌اي از کتب، گزارشها، مجلات، مقالات، پايان نامه ،اسلاید، لوح فشرده ،فيلم آموزشي ، نقشه‌، استاندارد و عکس هوایی ، در زمينه‌هاي مهندسي زلزله، مهندسي سازه و مهندسي ژئوتکنیک، مدیریت خطر پذیری و … مي‌باشد.. در راستای تحقق اهداف فوق کتابخانه از طریق شش رویکرد عمده ذیل به ارائه خدمات می پردازد:
  • گردآوری منابع دانش (چاپی و الکترونیکی)
  • سازماندهی محتوای دانش
  • اشاعه اطلاعات تخصصی مورد نیاز
  • مکانیزه کردن فعالیت های کتابخانه ای جهت سرعت بخشیدن به ذخیره و بازیابی اطلاعات
  • آموزش مراجعین جهت استفاده صحیح و بهینه از مجموعه کتابخانه
  • ایجاد زمینه های مناسب مشارکت با سایر کتابخانه های داخلی و خارجی و نیز بهره‌مندی از بانکهای اطلاعاتی ملی و بین المللی
lib
مدیران کتابخانه در دوره های مختلف
بازه زمانی مدیریت نام مدیر
ازبدو تاسیس-۱۳۷۹ فرخ پارسی زاده
۱۳۸۴-۱۳۷۹ دکتر مهرداد مصطفی زاده
۱۳۸۶-۱۳۸۵ امیر سپهر هاشم منیری
۱۳۸۷ دکتر ابراهیم حق شناس
مهر ماه ۱۳۸۷ تاکنون منیژه نعمتی