سومین دوره از کارگاه آموزشی «مدیریت خطرپذیری و بحران زلزله» در پژوهشگاه برگزار شد

در پی برگزاری دو دورۀ آموزشی – تخصصی “مدیریت خطر پذیری و بحران زلزله” برای فرمانداران، معاونان عمرانی و مدیران کل مدیریت بحران استان های منتخب کشور(در روزهای سه شنبه ٣١ فروردین و ١۴ اردیبهشت ماه سال جاری)، سومین دوره از این کارگاه در روز سه شنبه مورخ ٢٨ اردیبهشت ٩۵ برگزار گردید. به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه؛ برخی از معاونین عمرانی و مدیران کل مدیریت بحران استان های: مرکزی، اصفهان، ایلام، بوشهر، خوزستان، سیستان و بلوچستان، فارس، کردستان، کرمان، کرمانشاه، کهکیلویه و بویراحمد، لرستان، مازندران، هرمزگان، همدان و یزد مخاطبین این دورۀ آموزشی بودند.

پس از برگزاری مراسم افتتاحیه، آقایان دکتر کامبد امینی حسینی(رییس پژوهشکده مدیریت خطرپذیری و بحران پژوهشگاه)، مهندس محمدفرید لطیفی(معاون بازسازی و بازتوانی سازمان مدیریت بحران)، مهندس مرتضی اکبرپور(معاون امور آمادگی و مقابله سازمان مدیریت بحران کشور)، دکتر مرتضی بسطامی(عضو هیأت علمی پژوهشکده سازه پژوهشگاه)، دکتر محمدرضا قایمقامیان(رییس هستۀ مطالعاتی هشدار سریع پژوهشگاه) و دکتر انوشیروان انصاری(مدیر گروه تجهیزات پژوهشگاه)،نسبت به ارایه بخش آموزشیِ کارگاه اقدام نمودند.

در خاتمه مدیران اجرایی حاضر در جلسه نقطه نظرات خود در خصوص چالش های کاهش ریسک و مدیریت بحران سوانح را مطرح و راهکارهای بهبود وضعیت در حوزه های مختلف، مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.