معاون توسعه فناوری معاونت علمی و فن آوری ریاست جمهوری از آزمایشگاه پیشرفته مهندسی زلزله کشور بازدید کرد

امروز ۱۲/۴/ ۹۴ دکتر علی وطنی معاون توسعه فناوری معاونت علمی و فن آوری ریاست جمهوری، همچنین دکتر یارمحمد بای مدیر کل دفتر هماهنگی مراکز علمی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از پروژه استراتژیک احداث آزمایشگاه پیشرفته مهندسی زلزله کشور و همچنین بخش های مختلف پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله بازدید به عمل آوردند.
آشنایی با مراحل اجرایی پروژه، بررسی تکنولوژی های مورد استفاده و نیز قابلیت های ارائه خدمات به بخش صنعت داخلی و کشورهای منطقه از اهداف این بازدید به شمار می روند.
پروژه آزمایشگاه پیشرفته شامل آزمایشگاه های میز لرزه، کف قوی، دیوار عکس العمل، دستگاه سانتریفیوژ و همچنین بخش های جانبی و فضاهای پژوهشی می باشد که در منطقه سوهانک تهران واقع شده و توسط متخصصان داخلی طراحی و اجرا گردیده است.
لازم به ذکر است پیشرفت پروژه فوق در حال حاضر بیش از ۵۵ در صد می باشد و مقرر است اواخر سال ۱۳۹۵ به اتمام برسد