پژوهشگاه بین‏ المللی زلزله ‏شناسی و مهندسی زلزله با برگزاری هفتمین دوره کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله به دنبال یافتن راهکارهای علمی و عملی جهت کاستن از خطرپذیری لرزه ای کشور با بهره جستن از توانمندیهای علمی پژوهشگران داخلی و خارجی است و در راستای این هدف از پروفسور وستیک استاد نامی دانشگاه لس آنجلس دعوت به عمل آورد تا به عنوان یکی از سخنرانان کلیدی ‏در این کنفرانس حضور یابد. او از فعالان عرصه ژئوتکنیک لرزه‏ ای است که با منحنی های کاهش سختی و میرائی که به طور مشترک با پروفسور دوبری ارائه شده است؛ مانوس می‏باشد.
پروفسور وستیک با توجه به قرارگیری ایران در نواحی لرزه خیز و اهمیت محاسبات اثر ساختگاه در پروژه های حائز اهمیت؛ سخنرانی خود را تحت عنوان ” اثر سرعت بارگذاری بر خصوصیات اندازه گیری شده خاک جهت استفاده در محاسبات اثر ساختگاه” صبح سه شنبه ۲۹ اردیبهشت ارائه نمود و در پایان دستگاه برش تناوبی که در دانشگاه لس آنجلس توسط وی ساخته شده است؛ معرفی و نتایج آزمایشات نیز ارائه گردید.
قابل ذکر است که پروفسور وستیک فعالیتهای ارزشمند پژوهشی فراوانی در حوزه ژئوتکنیک لرزه ای در حیطه هایی همچون؛ مطالعات آزمایشگاهی در مقیاس المان تا مدل سازی فیزیکی، شناخت رفتار خاکهای ریز دانه تا دانه ای تا مطالعات تحلیلی روانگرایی و گود برداری داراست