نرم افزار حاضر بر پایه مطالعات صورت گرفته در زمینه تحلیل دینامیکی با در نظر گرفتن اثر اندرکنش سازه و خاک با استفاده از لایه­ های کاملا تطبیق یافته (PML)، در پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله تهیه گردیده است. نسخه حاضر (نسخه ۲٫۰٫۰) قابلیت تحلیل مدل دو بعدی با بارگذاری معین در گره ­های مشخص مدل (همچون بارگذاری ناشی از ارتعاش پی ماشین آلات صنعتی و …) و نیز توانایی مدل­سازی و تحلیل تحریک از مرزها (همچون تحریک زمین لرزه و …) در محیط الاستیک خطی تک­ فازه را دارا می باشد. همچنین نسخه­ های آتی این نرم­ افزار توانایی مدل­سازی و تحلیل محیط سه بعدی و نیز محیط­ های الاستو پلاستیک چند فازه را نیز خواهند داشت که امید است این مهم نیز در سال­های آینده اجرایی گردد.

مراحل اجرای نرم افزار