در نشستی مشترک با مسئولین مرکز مالکیت معنوی
نحوۀ برخورداری محصولات فنّاورانه پژوهشگاه از امتیاز مالکیت های معنوی بررسی شد.

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه؛ رئیس مرکز مالکیت معنوی، رئیس اداره ثبت طرح های صنعتی و معاون اداره ثبت اختراع، صبح روز دوشنبه ۱۹ بهمن ماه در پژوهشگاه حضور یافتند. در ابتدا رئیس پژوهشگاه؛ دکتر محمدکاظم جعفری به بیان تاریخچه تاسیس پژوهشگاه به عنوان یک مرکز علمی جامع و همه جانبه نگر به موضوع زلزله در ایران پرداخت. وی همچنین با اشاره به وظایف حاکمیتی، پژوهشی و آموزشی پژوهشگاه، توان، امکانات و ظرفیت های بالقوه و بالفعل پژوهشگاه را در راستای اهداف ذکر شده، معرفی کرد.
در ادامه دکتر انوشیروان انصاری مدیر گروه تجهیزات پژوهشگاه و مجری طرح ساخت سنسورهای شتابنگاری IIEES HAT، ضمن اشاره به کسب رتبه هشتم TRL این سنسورها از سوی وزارت علوم و آماده بودن این فناوری برای بهره برداری، از فرآیند طراحی و ساخت این سنسورها در سه بخش مغزافزاری، نرم افزاری و سخت افزاری سخن گفت و اظهار داشت: اعتبار سنجی سنسورها به کمک تست های مختلف انجام شده است و در حال حاضر از این سنسورها در پایش سلامت لرزه ای سازه نیروگاه اتمی بوشهر، سد هیروی کرمانشاه و نیز ایستگاه های تقلیل فشار گاز تهران استفاده شده است.
محمدحسن کیانی، رئیس مرکز مالکیت معنوی ضمن ابراز خرسندی از طراحی این “ابزار دقیق سنجش”، دریافت گواهینامه های ثبت اختراع، علامت تاییدیه و طرح صنعتی برای سنسورها را ضروری دانست و گفت: پژوهشگاه می تواند با پیوستن به بانک های اطلاعاتی جهانی از مزایای فنی و حقوقی سازمان جهانی مالکیت معنوی (WIPO) بهره مند گردد.
در پایان؛ مدعوین از آزمایشگاه سازه، ژئوتکنیک و شبکه ملی لرزه نگاری باند پهن ایران بازدید نمودند.