” شیوه ها نوین در پیش بینی زلزله ” نام نشست علمی است که مرکز پیش بینی زلزله همزمان با کنفرانس بین المللی (SEE7)در روز دوشنبه ۲۸ اردیبهشت ماه سال جاری با حضور سفیر پادشاهی نروژ و دیگر متخصصین از آمریکا و ایسلند در سالن شماره ۱ مرکز همایش های بین المللی برج میلاد تهران برگزار نمود.
دکتر محمد مختاری؛ رئیس مرکز پیش بینی زلزله در خصوص اهداف برگزاری این نشست اظهار داشت: موضوع پیش بینی زلزله همواره یکی از اهداف مهم مطالعاتی پژوهشگاه است و در راستای نیل به این هدف و به منظور کاهش خطرات ناشی از زلزله، این نشست با حضور متخصصین این عرصه در حال برگزاری است.
وی با اشاره به امر پیش بینی زلزله، آن را با شرایط زمانی، مکانی و نیز بزرگای زلزله که در محدوده های مطمئن تعیین شده با دقت کافی اندازه گیری شود، مرتبط دانست و اظهار داشت : با تخمین احتمال زلزله به وسیله گردآوری داده ها با استفاده از پروژه های کلان پنج ساله می توان نشان داد در خصوص ارزیابی احتمالی وقوع زلزله در ایران چه کارهایی قابل انجام می باشند.
دکتر محمد مختاری همچنین به معرفی اولین مکان آزمایشی به منظور تاسیس پدیده های نشانگری زلزله در شمال شرق تهران به عنوان یک نمونه مطالعاتی پرداخت که شامل ایستگاه لرزه نگاری، مغناطیسی، ژئوالکتریکی و چی پی اس می باشد و گسترش این شبکه را به منظور پوشش گسل مشا که منبع مهم لرزه خیز در حومه ابر شهر تهران می باشد؛ به عنوان طرح آینده این مرکز اعلام نمود