همزمان با برگزاری هفتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله (SEE7) نشست علمی ” میزان کاهش مخاطرات سونامی در مکران ” روز سه شنبه ۲۹ اردیبهشت در سالن شماره ۶ مرکز همایش های بین المللی برج میلاد تهران با حضور دکتر محمد مختاری؛ رئیس مرکز پیش بینی زلزله و نیز متخصصین داخلی و خارجی از کشورهای عمان، پرتغال، آمریکا، نروژ و ژاپن در خصوص مهمترین جوانب سونامی مکران برگزار گردید.
رئیس مرکز پیش بینی زلزله با برشمردن مطالعات تئوری، مدل سازی عددی و مشاهدات عینی به عنوان محورهای اساسی این نشست، تاکید بر روی کاربرد دانش زلزله شناسی زمان واقعی در سیستم های هشدار سریع زلزله و سونامی و همچنین آموزش همگانی و گزارشات تاریخی را در دستور کار این نشست علمی اعلام نمود.
نشست علمی ” میزان کاهش مخاطرات سونامی در مکران ” علاوه بر مباحث یاد شده؛ جهت برطرف نمودن رفع کمبود داده برای افزایش اطلاعات از مدل ساختار پوسته در مناطق ساحلی و دریایی مکران غربی و همچنین درک بهتر از فعالیت های لرزه خیزی، دستیابی به دو خط پیمایشی لرزه ای بلند با آرایه های محلی کوتاهتر را پیشنهاد نمود.