امروز ۱۲ اسفند ۹۳ از ساعت ۹ تا ۱۱ صبح در سالن جلسات پژوهشگاه، نشست کارگروه تخصصی سازه و مقاوم سازی ساختمان های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با حضور تعدادی از اعضاء و متخصصان برگزار شد.
در ابتدای این نشست مهندس فرشچی گزارشی از بازدید میدانی ۱۱ دانشگاه کشور و نحوه اجرایی و نقاط ضعف موجود در این ساختمان ها را ارائه و نظرات کارشناسی برای مقاوم سازی آنها بیان نمود.
فرشچی یکی از عمده ترین مشکلات در ساخت و ساز ساختمان های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری را علاقه دانشگاه ها به اضافه بنا بیش از طرح مصوب و در نهایت عدم تخصیص بودجه و ناتوانی در ساخت به علت عدم اعتبار کافی دراینگونه ساختمان ها دانست.
مهندس علی فتح اللهی نیز که به عنوان نماینده اداره رسیدگی بر طرح های عمرانی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در جلسه حضور داشت، علیرغم وجود نقشه و طراحی های مناسب عدم حضور پیمانکار کارآمد و منافع طلبی برخی کارفرمایان را از دیگر مشکلات در ساخت و سازهای مذکور خواند.
در نشست که دکتر ساسان عشقی به عنوان مدعو حضور داشت، تشکیل معاونت عمرانی در وزارت علوم را یکی از اساسی ترین موضوعات و الزامات بهبود ساخت و ساز مطرح کرد و افزود، با توجه با حجم بالای ساخت و ساز در سطح وزارت علوم،تحقیقات و فناوری وجود این معاونت لازم و ضروری به نظر می رسد.
دکتر سروقد مقدم عضو هیات علمی و رئیس پژوهشکده مهندسی سازه پژوهشگاه نیز اهداف برگزاری این نشست را اطلاع اعضای کارگروه تخصصی سازه و مقاوم سازی از نحوه ساخت و ساز در دانشگاه، تهیه بخشنامه مرتبط با نیاز حوزه عمرانی وزارت علوم، نقد و بررسی عملکرد بازدید های صورت گرفته توسط کارشناسان سازه، ارائه راهکارهای مناسب جهت بهبود کیفیت نظارت، و انتقال تجربیات طراحی و نظارتی و اجرایی عنوان کرد