امروز ۲ اسفند ماه ۹۳، دومین نشست هم اندیشی اعضاء هیات علمی پزوهشگاه در سالن جلسات با حضور جمعی از اعضای هیات علمی برگزار شد.
در این نشست که از ساعت ۹ صبح آغاز شد، دکتر خوش چهره از اساتید دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران که به عنوان مدعو در این نشست حضور داشت،‌ به ایراد سخنرانی در خصوص توسعه و الگوهای پیشرفت پرداخت. عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران گفت،‌امروزه غرب به دنبال به اوج رساندن وسواس هاست و بدنبال به حداکثر رساندن رفاه مالی برای بشر است غافل از بعد روحی و معنوی آن. وی عدم دقت در توزیع عادلانه ثروت را باعث شکاف اجتماعی و عدم رشد اقتصادی خواندو افزود: علت اصلی عدم رشد و پیشرفت در کشور، عدم درک صحیح از منابع موجود و نافرمانی از خدا ست.
این جلسه با پرسش و پاسخ در خصوص موضوعات مطروحه ، در ساعت ۱۲ به پایان رسید.