همزمان با هفتمین کنفرانس بین المللی‌زلزله شناسی و مهندسی زلزله طی روزهای ۲۸ تا ۳۱ اردیبهشت ماه در تهران نشست تخصصی “نقش علم و فناوری در اجرای برنامه های کاهش خطرپذیری در چارچوب پیمان سندای” ، برگزار می شود.
در این نشست تخصصی که با مشارکت یونسکو، برنامه عمران ملل متحد (UNDP) و برنامه اسکان بشر ملل متحد (UN-HABITAT) در روز دوم کنفرانس (See7) برگزار خواهد شد؛ ضمن بحث و تبادل نظر در خصوص تهیه نقشه راه کاهش ریسک زلزله، راهکارهای ارتقای همکاریهای منطقه ای برای کاهش ریسک مورد بحث و تبادل نظر قرار می گیرد.
به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله؛ محوریت اصلی کنفرانس مذکور با توجه به خطر زلزله در بافتهای شهری که به عنوان یکی از چالشهای دهه اخیر جهان در برابر سوانح طبیعی مطرح است؛ “کاهش خطرپذیری لرزه ای و ارتقای تاب آوری شهرها” می باشد.
همچنین علاوه بر موارد فوق، طی روزهای برگزاری کنفرانس، چندین کارگاه و نشست تخصصی با موضوعات مختلف نظیر “روندهای نوین پیش بینی زلزله”، “اقدامات کاهش خطر سونامی در منطقه مکران”، “چالش های مهندسی ژئوتکنیک در مناطق شهری”، “بهسازی لرزه ای مدارس”، “طراحی لرزه ای پروژه های کلان شهر تهران”، “ارتباطات خطرپذیری”، “اقتصاد زلزله و بیمه”، “اندرکنش خاک و سازه” و “گزارش زلزله اخیر نپال” برگزار می گردد.
برگزاری دو کارگاه تخصصی تحت عناوین “طراحی بر اساس عملکرد ساختمان های بلند” توسط پروفسور “فرزاد نعیم”، و “تداخل سنجی راداری ماهواره” توسط تعدادی از اساتید پژوهشگاه در محل پژوهشگاه از دیگر مشخصات این کنفرانس می باشد.
قابل ذکر است که “هفتمین کنفرانس بین المللی‌زلزله شناسی و مهندسی زلزله”، ۲۸ تا ۳۱ اردیبهشت۱۳۹۴ به همت “پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله” در تهران برگزار می شود که سه روز نخست این کنفرانس (۲۸ تا ۳۰ اردیبهشت) در مرکز همایش های برج میلاد و واپسین روز آن (پنجشنبه، ۳۱ اردیبهشت) در محل پژوهشگاه به نشانی: تهران، خ فرمانیه، خ دیباجی شمالی، خ ارغوان غربی، پلاک ۲۱ برگزار می گردد.

همزمان با هفتمین کنفرانس بین المللی‌زلزله شناسی و مهندسی زلزله طی روزهای ۲۸ تا ۳۱ اردیبهشت ماه در تهران نشست تخصصی “نقش علم و فناوری در اجرای برنامه های کاهش خطرپذیری در چارچوب پیمان سندای” ، برگزار می شود.
در این نشست تخصصی که با مشارکت یونسکو، برنامه عمران ملل متحد (UNDP) و برنامه اسکان بشر ملل متحد (UN-HABITAT) در روز دوم کنفرانس (See7) برگزار خواهد شد؛ ضمن بحث و تبادل نظر در خصوص تهیه نقشه راه کاهش ریسک زلزله، راهکارهای ارتقای همکاریهای منطقه ای برای کاهش ریسک مورد بحث و تبادل نظر قرار می گیرد.
به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله؛ محوریت اصلی کنفرانس مذکور با توجه به خطر زلزله در بافتهای شهری که به عنوان یکی از چالشهای دهه اخیر جهان در برابر سوانح طبیعی مطرح است؛ “کاهش خطرپذیری لرزه ای و ارتقای تاب آوری شهرها” می باشد.
همچنین علاوه بر موارد فوق، طی روزهای برگزاری کنفرانس، چندین کارگاه و نشست تخصصی با موضوعات مختلف نظیر “روندهای نوین پیش بینی زلزله”، “اقدامات کاهش خطر سونامی در منطقه مکران”، “چالش های مهندسی ژئوتکنیک در مناطق شهری”، “بهسازی لرزه ای مدارس”، “طراحی لرزه ای پروژه های کلان شهر تهران”، “ارتباطات خطرپذیری”، “اقتصاد زلزله و بیمه”، “اندرکنش خاک و سازه” و “گزارش زلزله اخیر نپال” برگزار می گردد.
برگزاری دو کارگاه تخصصی تحت عناوین “طراحی بر اساس عملکرد ساختمان های بلند” توسط پروفسور “فرزاد نعیم”، و “تداخل سنجی راداری ماهواره” توسط تعدادی از اساتید پژوهشگاه در محل پژوهشگاه از دیگر مشخصات این کنفرانس می باشد.
قابل ذکر است که “هفتمین کنفرانس بین المللی‌زلزله شناسی و مهندسی زلزله”، ۲۸ تا ۳۱ اردیبهشت۱۳۹۴ به همت “پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله” در تهران برگزار می شود که سه روز نخست این کنفرانس (۲۸ تا ۳۰ اردیبهشت) در مرکز همایش های برج میلاد و واپسین روز آن (پنجشنبه، ۳۱ اردیبهشت) در محل پژوهشگاه به نشانی: تهران، خ فرمانیه، خ دیباجی شمالی، خ ارغوان غربی، پلاک ۲۱ برگزار می گردد.