نکات پیشنهادی پژوهشگاه برای انتخاب زلزله طرح و نوع زمین در شهر سرپل ذهاب

نکات پیشنهادی پژوهشگاه برای انتخاب زلزله طرح و نوع زمین در شهر سرپل ذهاب

با توجه به برنامه در دست اقدام بازسازی شهر سرپل ذهاب و بر اساس بازدیدها و مطالعاتی که تاکنون در منطقه زلزله زده اخیر کرمانشاه انجام شده است، پژوهشگاه بین ­المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله پیشنهاد می ­کند در طراحی سازه­ های جدید و همچنین در بازسازی و مقاوم سازی سازه­ های شهر سرپل ذهاب، نکات زیر در استفاده از طیف طرح شتاب ملحوظ گردد. البته فراموش نشود تا روند اجرای ساختمان‌ها و نیز فرایند نظارت در شهرسرپل ذهاب به طور اساسی اصلاح نشود، تدقیق طیف طرح شتاب مثمر ثمر نخواهد بود.

الف) طیف طرح شتاب ساختمان‌های متعارف بر اساس مراحل زیر تعیین گردد:

  1. شتاب سنگ بستر (یا نسبت شتاب مبنای طرح) برابر ۰/۳۴ شتاب ثقل در نظر گرفته شود؛ این شتاب بر اساس مطالعات خطر به روز شده در شهر سرپل ذهاب، پس از زمین لرزه ۲۱ آبانماه سال جاری، برآورد شده است؛
  2. طیف طرح استاندارد بر اساس فرضیات فوق و آخرین ویرایش آیین‌نامه‌ی ۲۸۰۰ ایران استخراج گردد. طبقه بندی نوع زمین نیز بر اساس نقشه‌ی ریزپهنه‌بندی اولیه‌ی پیوست تعیین گردد؛

ب) ساختمان‌های بلندمرتبه‌ بر اساس طیف طرح ویژه‌ی ساختگاه با ملحوظ ساختن اثرات خاص حوزه‌ی نزدیک گسل طراحی گردند.

 

sar-e-pol zahab_soil type