زمین لرزه ۵ دی ماه ۱۳۸۲ بم، بعنوان یکی از مخرب ترین زلزله های صد سال اخیر ایران، نقطه عطفی در حوزه مطالعات زلزله شناسی، مهندسی زلزله، و مدیریت خطرپذیری و بحران در کشور محسوب می شود. رخداد این زمین لرزه، منشا تغییرات زیادی در زمینه های مختلف مرتبط با ایمنی در برابر زلزله، بازنگری در ضوابط و مقررات مربوط به ساخت و ساز، و پیشگیری و مدیریت بحران ناشی از زلزله در کشور شد. با توجه به اهمیت این زلزله، روز ۵ دی، بعنوان “روز ایمنی در برابر زلزله و کاهش اثرات بلایای طبیعی” نام گرفت.

بمناسبت این روز، و نیز بزرگداشت هجدهمین سالگرد رخداد زمین لرزه ۵ دی ماه ۱۳۸۲ بم، پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله، وبیناری را در روز دوشنبه ۶ دی ماه ۱۴۰۰، با هدف بررسی و مرور مهمترین پیشرفت های به وجود آمده در حوزه های مختلف علوم و مهندسی زلزله در کشور از آن سال تاکنون، برگزار می نماید.

از تمامی علاقمندان جهت شرکت دراین وبینار تخصصی دعوت بعمل می آید. (لینک دسترسی ویبنار)