وبینار تخصصی چهارمین سالگرد زلزله ۲۱ آبان سال ۱۳۹۶ سرپل ذهاب، به میزبانی پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله، با گرامیداشت زنده یاد آقای مهندس علیرضا تابش رییس فقید بنیاد مسکن که عمری را صرف خدمت به مردم و بازسازی مناطق آسیب دیده از سوانح طبیعی نمود، در روز یکشنبه ۲۳ آبان سال جاری ساعت ۱۶ الی ۱۹ به صورت برخط(آنلاین) برگزار می شود. در این وبینار ۹ نفر از اساتید این پژوهشگاه، دانشگاه رازی کرمانشاه و پژوهشکده سوانح طبیعی به ارائه دستاورهای علمی خویش در خصوص ابعاد مختلف این زلزله خواهند پرداخت. عناوین سخنرانی ها عبارتند از:

  • پژوهش و توسعه مهندسی زلزله در پاسخ به زلزله ۱۳۹۶ سرپل ذهاب؛
  • تولید نقشه های خرابی با تحلیل تصاویر ماهواره ای – مطالعه زلزله سرپل ذهاب؛
  • جنبه های زلزله شناسی مهندسی زلزله سرپل ذهاب؛
  • تأثیر اسکان موقت پس از زلزله ۱۳۹۶ سرپل ذهاب بر تأمین مسکن دائم؛
  • تهیه نقشه‌های شدت زمینلرزه و برآورد تلفات زلزله سرپل ذهاب؛
  • بررسی اثرات ساختگاهی در شهر سر پل ذهاب در زلزله ۲۱ آبان ۱۳۹۶: درس آموخته های ملاحظات لرزه ای مکانیابی ساخت انبوه مسکن؛
  • معرفی اجمالی راهنمای تعمیر ساختمان های آسیب دیده در زلزله؛
  • زلزله ۲۱ آبان ۱۳۹۶ و ریزپهنه بندی لرزه ای سطح ۳ در شهر سرپل ذهاب؛
  • بررسی عملکرد شرکت های بیمه در جبران خسارت زلزله با مطالعه موردی زلزله سرپل‌ذهاب.