به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه مراسم رونمایی از ویرایش چهارم نشریۀ شمارۀ ۰۳۸ با عنوان «آیین نامه طراحی لرزه ای تأسیسات و سازه های صنعت نفت»، روز پنج شنبه مورخ ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲، در سالن مروارید واقع در محل دایمی نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار گردید.

این مراسم با حضور دکتر محمدعلی گودرزی (مجری طرح)، دکتر سروقد مقدم (عضو اصلی شورای تدوین) و دکتر لیلا اعتماد سعید (مسئول روابط بین الملل و نماینده پژوهشگاه) از پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله و نیز آقایان دکتر سنگین (مدیر کل اداره کل نظام فنی، اجرایی و ارزشیابی طرح‌ها)، دکتر سجادی (ناظر مستقیم آیین نامه از معاونت مهندسی، پژوهشی و فناوری وزارت نفت)، دکتر مرادی (نماینده مدیریت پژوهش و فناوری شرکت ملی نفت)، از طرف شرکت ملی نفت ایران برگزار شد.

ویرایش چهارم آیین نامه برای اولین بار توسط یک مجموعه علمی- تخصصی به نام پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله و با بهره گیری از دانش بیش از ۵۰ نفر از متخصصان و خبرگان دانشگاهی و صنعتی از سراسر کشور در قالب تشکیل کارگروه های تخصصی یازده گانه و شورای مرکزی دائمی منتشر شده است. همچنین ویرایش جدید، برای اولین بار منضم به تفسیر و ترجمۀ نسخه انگلیسی می باشد. با تشکیل دبیرخانه دائمی این نشریه و طی مراحل اجرایی آن مبحث کاهش مخاطرات لرزه‌ای در حوزۀ صنعت نفت دچار تحول جدی خواهد شد.

قابل ذکر است، نشـریۀ ۰۳۸ بـا هـدف افـزایش ایمنـی و کاهش خطرپذیری مجموعۀ صنعت نفت و ایجـاد وحـدت رویـه و استانداردسازی در طراحی لرزه ای تأسیسات و تجهیزات صنعت نفت، بـرای اولـین بـار در سـال ۱۳۸۶، توسط معاونت مهندسی پژوهش و فناوری وزارت نفت تهیه و بـه شرکت های اصلی و تابعۀ وزارت نفت و جامعۀ مهندسین مشاور کشور به صـورت توصـیه ای ارائه شد. ویرایش دوم پس از اصلاحات لازم در سال ۱۳۸۹ به صورت لازم‌الاجرا و با شـرط رعایت کامل مفاد آن از سوی معاونت ابلاغ گردید. ویرایش سوم نشریۀ مذکور با استاندارد و آیین نامه های بروز ملّی و بین المللـی انطباق بهتری یافت و با اضافه شدن فصل سازه‌های با میراگر، پیوست های ملاحظات تراز پایه و همچنـین تغییـرات و اصلاحات در دیگر فصـول آن، غنـای بیشـتری یافت.

نظر به گستردگی مباحث لرزه ای و لزوم پاسخ گویی دائمی به نیازهای مشاورین و پیمانکاران صنعت نفت در حوزۀ پارامترهای لرزه ای و خصوصیات دینامیکی تجهیزات و سازه های این صنعت، معاونت مذکور تصمیم به برون سپاری تدوین و بروز رسانی این نشریه گرفت تا با ایجاد دبیرخانه دائمی در یک مجموعه علمی- تحقیقاتی، بتواند پاسخگوی مجموعۀ عظیم صنعت نفت باشد. برای این منظور و با هدف تجمیع تجربیات و حرکت به سمت شناخت چالش های بومی سازی آیین نامه و برنامه ریزی دائمی برای رفع آنها، ویرایش چهارم آیین نامه و وظیفۀ تشکیل دبیرخانه ی دائمی به‌طور کامل به پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله واگذار شد.

به منظور بازنگری و بروز رسانی نسخۀ جدید بر اساس جدیدترین شیوه های طراحی لرزه ای موجود در جامعۀ بین المللی از دانش، تخصص و تجربۀ کارشناسان خبرۀ مهندسی در پژوهشگاه، مراکز دانشگاهی داخل و خارج کشور و نیز مراکز صنعتی داخل و خارج کشور که در بدنۀ این صنعت فعال هستند، بهره گرفته شده است. در ویرایش چهارم علاوه بر بروزرسانی ها و اصلاحات لازم، مبحث سونامی و نحوه در نظر گرفتن نیروها و اثرات سونامی در محل ساختگاه برای اولین بار وارد این آیین‌نامه شده است. همچنین، به‌منظور شرح و بسط هر چه بیشتر ضوابط و مقررات نسخۀ جدید این آیین نامه، راهنمای تفسیری فصول نیز در قالب مجلدی جداگانه همراه متن اصلی منتشر شده است.