دستگاه بارگذاری

تاریخ شروع

نام مجری

عنوان پروژه

ردیف

جک دینامیکی ۵ تن

۱۹/۰۱/۱۳۸۵

دکتر ضیائی­فر

ساخت میراگر ویسکوز کنترل­پذیر جهت بکارگیری در سیستمهای
ایزوله شده جرمی

۱

جک دینامیکی ۱۰۰ تن و ۲۵ تن

۱۵/۰۲/۱۳۸۵

دکتر ضیائی­فر

طراحی و ساخت ایزولاتورهای هیدرولیکی

۲

دستگاه یونیورسال، جک دینامیکی ۵۰ تن و دستگاه فشار بتن

۱۹/۰۲/۱۳۸۵

دکتر سروقد مقدم

بررسی اندرکنش قاب و میانقاب در قابهای بتنی با میانقاب
مصالح بنایی

۴

جک دینامیکی ۲۵ تن، دستگاه یونیورسال

۰۲/۰۳/۱۳۸۵

دکتر وتر تمیجانی

انجام آزمایشهای استاتیکی و دینامیکی
اجزاء و اتصالات مربوط به سازه­های پیش­ساخته

۵

دستگاه یونیورسال، جک دینامیکی ۲۵ تن

۲۲/۰۲/۱۳۸۵

دکتر عباس­نیا

بررسی عملکرد المانهای شکل­پذیر در بادبندهای هم­مرکز

۶

میز لرزان و دستگاه یونیورسال

۳۱/۰۳/۱۳۸۵

دکتر سروقد مقدم

بررسی رفتار دینامیکی سازه­های نامتقارن و بهبود پاسخهای
آن توسط چیدمان میراگرهای الحاقی

۷

میز لرزان، جک دینامیکی ۱۰۰و ۲۵ تن

۱۰/۰۴/۱۳۸۵

دکتر حسینی

بررسی امکان بکارگیری غلتکهای استوانه­ای متعامد جهت
جداسازی لرزه­ای ساختمانها

۸

جک دینامیکی ۲۵ و ۱۰۰ تن

دستگاه یونیورسال

۰۴/۰۴/۱۳۸۵

دکتر آقا کوچک

بررسی مشخصات مکانیکی و دینامیکی جداگرهای الاستومر مسلح
شده با الیاف و مقایسه آنها با نوع مسلح شده با فولاد

۹

جک دینامیکی ۲۵، ۵۰ و ۱۰۰ تن

۱۱/۰۴/۱۳۸۵

دکتر ناطقی الهی

بررسی آزمایشگاهی رفتار لرزه­ای ستونهای فولادی پر شده با
بتن (CFST)

۱۰

جک دینامیکی ۵۰ تن و دستگاه یونیورسال

۰۱/۰۷/۱۳۸۵

دکتراحمدی دانش

بررسی رفتار دینامیکی غیر خطی ساختمانهای اسکلت فلزی و
تعیین ضریب رفتار سازه برای این نوع سازه­ها

۱۱

میز لرزان

۲۶/۰۸/۱۳۸۵

دکتر داوودی

کالیبراسیون سرعت سنجهای بخش الکترونیک

۱۲

میز لرزان

۱۸/۰۵/۱۳۸۵

دکتر ضیائی­فر

بررسی عملکرد لرزه­ای مخازن جداسازی لرزه­ای شده با
استفاده از تیغه­های میراگر

۱۳

دستگاه یونیورسال

۱۳/۰۸/۱۳۸۵

دکتر حسینی هاشمی

بررسی آزمایشگاهی تاثیر نقص هندسی در رفتار ستونهای مشبک
با بست افقی تحت نیروی محوری استاتیکی

۱۴

جک دینامیکی ۵۰ تن

۱۶/۱۰/۱۳۸۵

دکترعشقی

بررسی رفتار لرزه­ای ساختمانهای آجری با کلاف ساخته شده
بر اساس ضوابط آیین­نامه زلزله ایران(استاندارد ۲۸۰۰)

۱۵

جک دینامیکی ۲۵ تن

یونیورسال

۱۰/۱۰/۱۳۸۵

دکتر ناطقی الهی

مطالعه آزمایشگاهی و تحلیلی ارزیابی کمی آسیب پذیری
لرزه­ای دیوارهای آجری غیر مهندسی متداول در ایران

۱۶

۰۱/۰۱/۸۶

دکتر عشقی

تهیه منحنی های شکنندگی مخازن استوانه ای فولادی نفت

۱۷

جک دینامیکی ۵۰ + ۲۵ تن

۰۱/۰۱/۸۶

دکتر دانش

تقویت اتصال کناری تیر-ستون بتن مسلح توسط لایه های FRP

۱۸

جک دینامیکی ۵۰ + ۲۵ تن

۱/۱/۸۶

دکتر واثقی

بررسی استفاده از تجهیزات متداول مستهلک کننده انرژی برای
مقاوم سازی پلها

۱۹

دستگاه یونیورسال

۱۸/۲/۸۶

دکتر ناطقی الهی

مطالعه تأثیر مواد پرکننده بر عملکرد میراگر فلزی
آکاردئونی

۲۰

جک دینامیکی ۵۰ تن

۲۵/۲/۸۶

دکتر ناطقی الهی

مقاوم سازی قابهای بتنی پر شده با میانقابهای مصالح بنایی
با استفاده از FRP

۲۱

جک دینامیکی ۲۵ تن

۰۱/۰۳/۸۶

دکتر ناطقی الهی

مطالعه آزمایشگاهی و تحلیلی ارزیابی کمی آسیب پذیری لرزه
ای دیوارهای آجری غیر مهندسی متداول در ایران

۲۲

میز لرزان

۰۷/۰۳/۸۶

دکتر سروقد مقدم

بررسی رفتار دینامیکی سازه های نامتقارن و بهبود پاسخهای
آن توسط چیدمان میراگرهای الحاقی

۲۳

جک دینامیکی ۵۰ تن

۲۵/۳/۸۶

دکتر حسینی

مطالعه تحلیلی و آزمایشگاهی تأثیر موقعیت مهاربندها در
رفتار لرزه ای ساختمانهای فولادی

۲۴

جک دینامیکی ۵۰ و ۲۵ تن

۰۲/۰۵/۸۶

دکترحسینی هاشمی

مطالعه آزمایشگاهی رفتار لرزه ای ستونهای مرکب با بست
افقی

۲۵

جک دینامیکی ۵۰ تن

۳۰/۰۵/۸۶

دکتر دانش

بررسی رفتار دینامیکی غیر خطی ساختمانهای اسکلت فلزی و
تعیین ضریب رفتار سازه برای این نوع سازه

۲۶

دستگاه یونیورسال،دستگاه فشار بتن و جک دینامیکی۵۰ تن

۳۰/۰۵/۸۶

دکتر اربابی

بررسی طرح و تولید بادبندهای کمانش ناپذیر

۲۷

جک دینامیکی ۵ تن

۰۳/۰۸/۸۶

شرکت گسترش بنا و تهویه

آزمایش نمونه­های مستهلک کننده اصطکاکی

۲۸

دستگاه یونیورسال،دستگاه تست فشار بتن و سیمان

۱۳/۱۰/۸۶

دکتر سروقد مقدم

ارزیابی ستونهای بتنی مسلح با شکل پذیری پایین و استفاده
از ژاکتهای فولادی پیش تنیده برای توسعه آنها

۲۹

جک دینامیکی ۲۵ تن

۰۷/۰۷/۸۶

دکتر اربابی

افزایش ظرفیت خمشی ستونهای بتن مسلح با استفاده از FRP

۳۰

جک دینامیکی ۵۰ و ۲۵ تن

۰۱/۰۱/۸۷

دکترحسینی هاشمی

مطالعه آزمایشگاهی رفتار لرزه­ای ستون­های مرکب با بست
افقی

۳۱

جک دینامیکی ۵۰ تن

۰۱/۰۱/۸۷

دکتر حسینی

مطالعه تحلیلی و آزمایشگاهی تأثیر موقعیت مهاربندها در
رفتار لرزه ای ساختمان­های فولادی

۳۲

جک دینامیکی ۵۰+۲۵ تن

۱۵/۰۴/۸۷

دکتر سروقد مقدم

ارتقاء خصوصیات سختی، مقاومت و شکل­پذیری بتن مسلح غیر
شکل­پذیر

۳۳

جک دینامیکی ۱۰۰ و ۲۵ تن

۱۲/۶/۸۷

دکتر ناطقی

بررسی تحلیلی و آزمایشگاهی دیوارهای برشی فولادی تقویت
شده قطری

۳۴

جک دینامیکی ۵۰ تن

۱۰/۰۶/۸۷

دکتر محمدی

بررسی رفتار و راههای تنظیم میانقاب مهندسی

۳۵

جک ۱۰۰ و ۲۵ تن

۰۱/۰۱/۸۸

دکتر ناطقی

بررسی تحلیلی و آزمایشگاهی دیوارهای برشی فولادی تقویت
شده قطری

۳۶

جک ۵۰ تن

۲۲/۰۲/۸۸

دکتر ضیائی­فر

طراحی و ساخت ایزولاتورهای الاستومری برای مقاوم سازی و
طراحی سازه­های مقاوم در برابر زلزله

۳۷

جک ۲۵ تن

۱۰/۰۳/۸۸

دکتر عشقی

رفتار لرزه­ای ساختمان­های پانلی با سیستم تونلی

۳۸

جک ۵۰ و ۲۵ تن

۱۵/۰۵/۸۸

دکتر حسینی هاشمی

ارائه جزئیات چشمه اتصال در قابهای خمشی فولادی با تیرهای
با عمق نابرابر

۳۹

جک ۱۰۰ تن

۱۶/۰۹/۸۸

دکتر واثقی

بهسازی لرزه ای تیر سر ستون پایه متداول پلهای بزرگراهی

۴۰

جک ۲۵ تن

۰۱/۰۹/۸۸

دکتر محمدی

اثر وجود درز فوقانی بر رفتار میانقاب مهندسی

۴۱

میز لرزان

۰۵/۰۵/۸۸

دکتر حسینی

تدوین فرآیند ارزیابی خطرپذیری لرزه­ای پست­های انتقال

۴۲

میز لرزان، جک دینامیکی ۲۵ تن

۰۵/۰۵/۸۸

دکتر حسینی

تدوین فرآیند ارزیابی خطرپذیری لرزه­ای پست­های انتقال

۴۳

جک دینامیکی ۱۰۰ و ۲۵

۲۶/۰۲/۸۸

شرکت توصان

آزمایش تکیه­گاههای الاستومری

۴۴

دستگاه یونیورسال

۱۱/۰۷/۸۸

شرکت عمران رضوی

تعیین ضریب لغزش رنگ

۴۵

دستگاه یونیورسال، جک دینامیکی ۲۵ و ۵۰ تن

۲۲/۱۱/۸۸

شرکت خاک نقش ایرانیان

بررسی رفتار لرزه ای ستونهای مشبک با بست مورب

۴۶

جک دینامیکی ۲۵ و ۵۰ تن

۲۷/۰۵/۸۸

دانشگاه امیرکبیر

بررسی عددی تجربی دیوارهای پیش ساخته شکل-L ICF

۴۷

جک دینامیکی ۱۰۰ تن و ۲۵ تن

۰۱/۰۱/۸۸

دانشگاه تربیت مدرس

ساخت و ارزیابی رفتار جداکننده­های لرزه­ای

۴۸

دستگاه داده برداری: DMCplus

۵/۸۸

دانشگاه صنعتی امیر کبیر

داده برداری آزمایش پانل سه بعدی روی میز لرزان پژوهشکده
سوانح

۴۹

جک دینامیکی ۱۰۰ و ۵۰ تن، دستگاه یونیورسال

۱۵/۰۵/۸۸

دکتر حسینی هاشمی

ارائه جزئیات چشمه اتصال در قاب­های خمشی فولادی با
تیرهای با عمق نابرابر

۵۰

جک دینامیکی ۲۵ تن، دستگاه یونیورسال

۰۱/۰۹/۸۸

دکترمحمدی

اثر وجود درز فوقانی بر رفتار میانقاب مهندسی

۵۱

جک دینامیکی ۱۰۰ تن

۱۶/۰۹/۸۸

دکتر واثقی

بهسازی لرزه­ای تیر سر ستون پایه متداول پلهای بزرگراهی

۵۲

جک دینامیکی ۲۵ تن

۲۸/۰۲/۸۸

دکتر ضیائی فر

طراحی و ساخت ایزولاتورهای الاستومری برای مقاوم سازی و
طراحی سازه­های مقاوم در برابر زلزله

۵۳

دستگاه یونیورسال، جک دینامیکی ۲۵ و ۵۰ تن

۱۸/۱۱/۸۸

شرکت خاک نقش ایرانیان

بررسی رفتار لرزه­ای ستون­های مشبک با بست مورب

۵۴

جک دینامیکی ۱۰۰ تن

۱۶/۰۹/۸۸

دکتر واثقی

بهسازی لرزه­ای تیر سر ستون پایه متداول پلهای بزرگراهی

۵۵

دستگاه یونیورسال

۰۱/۰۵/۸۹

۰۴/۱۱/۸۹

دکتر ناطقی الهی

بررسی تحلیلی و آزمایشگاهی دیوارهای برشی فولادی تقویت
شده قطری

۵۶

جک دینامیکی ۲۵ تن

۰۱/۰۶/۸۹

دکتر عشقی

بررسی رفتار لرزه­ای ساختمانهای آجری کلافدار بطور تحلیلی
و آزمایشگاهی

۵۷

جک دینامیکی ۵۰ و ۲۵ تن

۲۹/۰۴/۸۹

دکتر ضیائی­فر

بهبود روشهای فولادگذاری در دیوارهای برشی بتنی بازشودار
جهت افزایش ظرفیت جذب انرژی در آنها

۵۸

جک دینامیکی ۵۰ و ۲۵ تن

۱۶/۰۹/۸۹

دکتر حسینی هاشمی

بررسی آزمایشگاهی رفتار کمانشی و لرزه­ای ستونهای مرکب با
بست مورب تحت بار استاتیکی و بار چرخه­ای

۵۹

سیستم شتابنگار Guralp

۲۷/۰۴/۸۹

بانک صادرات

داده­برداری از ساختمان سرپرستی غرب بانک صادرات با
تجهیزات شتابنگار الکترونیکی

۶۰

سیستم شتابنگار Guralp

۱۲/۱۰/۸۹

سازمان پژوهش­های علمی و صنعتی

داده­برداری از ساختمان مرکزی سازمان پژوهش­های علمی و
صنعتی

۶۱

دستگاه فشار بتن، دستگاه یونیورسال، نصب ابزار دقیق

۰۶/۰۴/۸۹

همکاری بین المللی با دانشگاه کشور سوریه

پروژه ایران – سوریه

۶۲

سیستم شتابنگار ۱۲ کاناله Guralp

۰۱/۱۲/۸۹

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

داده برداری از پل شهید چمران اصفهان

۶۳

جک ۲۵ تن

دستگاه یونیورسال

۰۱/۰۶/۸۹

دکتر عشقی

بررسی رفتار لرزه­ای ساختمان­های آجری کلافدار بطور
تحلیلی و آزمایشگاهی

۶۴

جک ۲۵ تن

دستگاه یونیورسال

۲۸/۰۴/۹۰

دکتر محمدی

بررسی اثر بار قائم و رفتار نمونه تعمیر شده با گروت در
میانقاب مهندسی دارای فیوز لغزان

۶۵

دستگاه یونیورسال

۱۰/۰۷/۹۰

دکتر اربابی

بررسی و مقایسه ارزش نسبی مهاربند کمانش تاب تمام فولادی
با دیوار برشی فولادی

۶۶

جک ۵۰ تن

۲۰/۱۰/۹۰

دکتر تسنیمی

ارائه مدل رفتار غیر خطی پانلهای مصالح بنایی دارای بازشو
برای تحلیل غیر خطی لرزه­ای قابهای بتن مسلح مرکب

۶۷

جک ۵۰ تن

۲۴/۰۷/۹۰

دکتر ناطقی الهی

بررسی رفتار قابهای بتنی میانپر با میانقاب مصالح بنایی و
دیوارهای مصالح بنایی مقاوم شده با کامپوزیتهای سیمانی
مسلح الیافی

۶۸

میز لرزان

۲۲/۰۲/۹۰

دکتر ناطقی الهی

ارزیابی آسیب پذیری لرزه ای سیلوهای بتنی با در نظر گرفتن
اندرکنش خاک-سازه و محتویات

۶۹

جک ۲۵ و ۵۰ تن، یونیورسال

۲۶/۰۶/۹۰

دکتر بهار

مطالعه تحلیلی و آزمایشی اندرکنش نیروی محوری و برشی در
ستون­های بتنی

۷۰

میز لرزان

۱۱/۰۳/۹۰

آقای معصومی

آزمایش دستگاه هشدار دهنده زلزله با میز لرزان

۷۱

دستگاه یونیورسال

۳۱/۰۳/۹۰

دکتر وتر تمیجانی

آزمایش نمونه جاذب انرژی با دستگاه یونیورسال

۷۲

دستگاه یونیورسال

۲۲/۰۵/۹۰

دکتر تهرانی زاده، دانشگاه امیر کبیر

آزمایش نمونه اصطکاکی روی دستگاه یونیورسال

۷۳

میز لرزان

۱۹/۰۶/۹۰

شرکت میکرون سنجش

آزمایش تجهیزات شتابنگاری با میز لرزان

۷۴

جک ۲۵ تن

۰۱/۰۸/۹۰

دکتر وتر تمیجانی

آزمایش اتصال فولادی

۷۵

میز لرزان

۰۵/۰۹/۹۰

گروه صنعتی ایمنی زلزله سدید

آزمایش دستگاه قطع گاز حساس به زلزله

۷۶

دستگاه یونیورسال

۱۹/۰۹/۹۰

دانشگاه خواجه نصیر

رساله دکتری

۷۷

میز لرزان

۱۱/۱۱/۹۰

شرکت پارسیان ایمن سازه

آزمایش دستگاه خودکار قطع جریان گاز حساس به زلزله

۷۸

میز لرزان

۲۱/۰۲/۹۰

دکتر ناطقی الهی

ارزیابی آسیب پذیری لرزه ای سیلوهای بتنی با در نظر گرفتن
اندرکنش خاک-سازه و محتویات

۷۹

جک ۲۵ و ۵۰ تن، یونیورسال

۲۶/۰۶/۹۰

دکتر بهار

مطالعه تحلیلی و آزمایشی اندرکنش نیروی محوری و برشی در
ستون­های بتنی

۸۰

جک ۵۰ تن و ۱۰۰ تن

۲۴/۰۷/۹۰

دکتر ناطقی الهی

بررسی رفتار قابهای بتنی میانپر با میانقاب مصالح بنایی و
دیوارهای مصالح بنایی مقاوم شده با کامپوزیتهای سیمانی
مسلح الیافی

۸۱

جک ۵۰ تن

۲۰/۱۰/۹۰

دکتر تسنیمی

ارائه مدل رفتار غیر خطی پانلهای مصالح بنایی دارای بازشو
برای تحلیل غیر خطی لرزه­ای قابهای بتن مسلح مرکب

۸۲

جک ۵۰ تن

۲۸/۰۲/۹۱

دکتر بسطامی

مطالعه تحلیلی و تجربی بادبندهای ضربدری با خروج از
مرکزیت در صفحه میانی

۸۳

میز لرزان

۲۰/۰۴/۹۱

دکتر ناطقی الهی

تعیین مشخصات سازه­ها و تشخیص خرابی، تنها با استفاده از
پاسخ لرزه­ای

۸۴

میز لرزان

۱۲/۰۹/۹۱

دکتر حسین­زاده

مطالعات تجربی اثرات تیغه­های فولادی در کاهش اثرات مود
نوسانی سیال در مخازن روزمینی فولادی نفتی به کمک
آزمایش­های میز لرزان

۸۵

جک ۲۵ تن

۰۵/۱۰/۹۱

دکتر ضیایی فر

بهبود شکل پذیری اتصال صلب فولادی تیر به ستون

۸۶

جک ۲۵ تن

۱۱/۱۱/۹۱

دکتر وتر تمیجانی

اتلاف انرژی لرزه­ای توسط حرکت گهواره­ای و تسلیم
المان­ها در پای ستونها

۸۷

جک ۵۰ تن

۲۸/۰۸/۹۱

دانشگاه تهران

(دکتر بهاری)

بهسازی اتصالات لوله­ای فلزی T و Y شکل با استفاده از
کامپوزیت­های پلیمری

۸۸

دستگاه یونیورسال

۲۵/۰۲/۹۱

دانشگاه خواجه نصیر

(دکتر صبوری)

آزمایش بارگذاری چرخه­ای بر روی نمونه­های IPE

۸۹

دستگاه یونیورسال

۳۰/۰۳/۹۱

دکتر رضائیان

آزمایش مهاربندهای مقاوم در برابر کمانش با پوسته پیش
ساخته سیستم پیش کشیده

۹۰

مجموعه داده برداری Guralp

۱۱/۰۴/۹۱

آقای پارسافر

(دانشجوی دکتری پژوهشگاه)

برداشت ارتعاشات محیطی از ساختمان مدارس قبل و بعد از
مقاوم سازی(دو مدرسه در قلهک و شهرک راه آهن)

۹۱

جک ۲۵ تن

۱۲/۰۶/۹۱

دکتر وتر تمیجانی (همکاری آقایان جاهدی و نظری)

بررسی بهبود رفتار لرزه­ای پیوندهای ساخته شده از مقطع
لانه زنبوری

۹۲

دستگاه یونیورسال و فشار بتن

۰۷/۰۵/۹۱

دفتر فنی طرحهای عمرانی پژوهشگاه

انجام آزمایش­های مقاومت مصالح(فولاد-بتن) پروژه
آزمایشگاه­های پیشرفته سوهانک

۹۳

جک ۵۰ تن

۲۸/۰۲/۹۱

دکتر بسطامی

مطالعه آزمایشگاهی بادبندهای با خروج از مرکزیت در صفحه
میانی

۹۴

جک ۲۵ تن

۱۱/۱۱/۹۱

دکتر وتر تمیجانی

اتلاف انرژی لرزه­ای توسط حرکت گهواره­ای و تسلیم
المان­ها در پای ستونها

۹۵

جک ۲۵ تن

۰۸/۰۳/۹۲

دکتر وتر تمیجانی

بررسی رفتار دینامیکی اتصالات خورجینی تحت اثر بارهای
چرخه­ای به کمک نتایج آزمایشگاهی

۹۶

جک ۱۰۰ تن

۱۳/۰۶/۹۲

دکتر حسینی هاشمی

ارائه یک سیستم ترکیبی به منظور عملکرد دو سطحی قابهای
فولادی

۹۷

میز لرزان/یونیورسال

۰۷/۰۸/۹۲

دکتر وتر تمیجانی

بررسی رفتار لرزه­ای دیوارهای برشی فولادی به کمک مطالعات
تحلیلی و تجربی

۹۸

میز لرزان

۱۵/۰۸/۹۲

دکتر ناطقی الهی

تعیین مشخصات سازه­ها و تشخیص خرابی، تنها با استفاده از
پاسخ لرزه­ای

۹۹

جک ۲۵ تن

۰۶/۱۱/۹۲

دکتر ناطقی الهی

ارزیابی پتانسیل خرابی پیش رونده در ساختمان فولادی تحت
اثر از دست دادن دو ستون بعد از وقوع زلزله

۱۰۰

جک ۲۵ تن

۱۱/۱۲/۹۲

دکتر حسینی هاشمی

ارائه میراگر ترکیبی برای عملکرد دو سطحی در سازه­های
فولادی

۱۰۱

جک ۲۵ و ۵۰ تن

۱۰/۱۲/۹۲

دکتر محمدی

بررسی اثر تعداد دهانه، بار قائم و نوع اتصال قاب بر
رفتار میانقاب آجری

۱۰۲

میز لرزان

۲۵/۰۴/۹۲

دکتر وتر تمیجانی

انجام آزمایش میراگرهای صنعتی ابداعی بر روی میز لرزان

۱۰۳

دستگاه یونیورسال

۳۰/۰۵/۹۲

دکتر وتر تمیجانی

بررسی آزمایشگاهی بادبندهای تقویت شده با SMA

۱۰۴

میز لرزان

۱۵/۰۸/۹۲

دکتر انصاری

ایجاد سامانه ایمنی زلزله جهت تشخیص وقوع زمین لرزه با
قابلیت اعلام هشدار

۱۰۵

جک ۱۰۰ تن

۱۴/۱۰/۹۲

دکتر دانش(دانشگاه خواجه نصیر)

بررسی اتصال صلب و انعطاف پذیری اتصال بر روی تیر پیوند
خمشی متصل به ستون

۱۰۶

جک ۲۵ تن

۰۶/۱۱/۹۲

دکتر ناطقی الهی

ارزیابی پتانسیل خرابی پیش رونده در ساختمان فولادی تحت
اثر از دست دادن دو ستون بعد از وقوع زلزله

۱۰۷

جک ۲۵ و ۵۰ تن

۱۰/۱۲/۹۲

دکتر محمدی

بررسی اثر تعداد دهانه، بار قائم و نوع اتصال قاب بر
رفتار میانقاب آجری

۱۰۸

جک ۱۰۰ تن

۱۴/۱۰/۹۲

دکتر دانش(دانشگاه خواجه نصیر)

بررسی اتصال صلب و انعطاف پذیری اتصال بر روی تیر پیوند
خمشی متصل به ستون

۱۰۹

جک دینامیکی ۲۵و ۵۰ تن

۰۳/۱۲/۹۳

دکتر وتر تمیجانی

بررسی رفتار لرزه­ای دیوارهای برشی فولادی به کمک مطالعات
تحلیلی و تجربی

۱۱۰

یونیورسال

۳۰/۰۱/۹۳

دکتر کلانتری

مطالعه عددی و آزمایشگاهی بکارگیری میراگرهای سربی در
ساختمانهای فولادی دارای حرکت گهواره­ای در زلزله

۱۱۱

جک ۵۰ تن

۱۴/۰۴/۹۳

دکتر ضیایی­فر

طراحی و ساخت ایزولاتورهای هیدرولیکی و میراگرهای انقباض
محوری در مقیاس واقعی

۱۱۲

میز لرزان

۱۵/۰۵/۹۳

دکتر گودرزی

بررسی آزمایشگاهی ضربه ناشی از برخورد سیال با سقف مخازن
ذخیره مایع

۱۱۳

شیکر ۳ تن

۱۵/۰۶/۹۳

دکتر حسین زاده

بررسی تجربی اندرکنش دینامیکی میز لرزان پژوهشگاه بین
المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله با محیط اطراف

۱۱۴

یونیورسال

۱۰/۰۸/۹۳

دکتر اربابی

بررسی مهاربند کمانش تاب فولادی بهینه و آناتومی
منحنی­های شکنندگی آن

۱۱۵

جک استاتیکی

۲۶/۰۸/۹۳

دکتر گودرزی

بررسی آزمایشگاهی رفتار تیرورق­های دارای جان موجدار

۱۱۶

یونیورسال

۰۱/۱۱/۹۳

دکتر وتر تمیجانی

بهبود شکل­پذیری قاب­های مهاربندی شده هم محور توسط فولاد
تنش تسلیم پایین و آلیاژ آلومینیوم در مهاربندها

۱۱۷

جک ۲۵ تن

۱۰/۰۶/۹۳

دکتر بسطامی

تدوین راهنما و دستورالعمل طراحی لرزه­ای شبکه و خطوط
فاضلابرو بر اساس استانداردها و آیین نامه های معتبر بین
المللی و بومی سازی آنها

۱۱۸

میز لرزان

۱۴/۱۰/۹۳

دکتر حسینی

دکتر گودرزی

کاهش پاسخ لرزه­ای مخازن استوانه­ای با سقف شناور با
محدود نمودن تلاطم سیال

۱۱۹

جک ۵۰ تن

۱۲/۰۷/۹۳

دکتر لنگرودی(دانشگاه گیلان)

ارزیابی آزمایشگاهی و تحلیلی پاسخ لرزه­ای قاب­های فولادی
میانپر با پانل­های سه بعدی

۱۲۰

میز لرزان

۱۸/۰۶/۹۳

دکتر انصاری

آزمایش سنسورهای شتابنگاری HAT

۱۲۱

جک ۲۵ تن

۲۳/۱۲/۹۳

دکتر حسینی

بررسی رفتار فیوز MTYPED

۱۲۲

دستگاه یونیورسال

۰۱/۰۹/۹۴

دکتر وتر تمیجانی

طراحی و ساخت نوع جدیدی از فیوزهای پیچشی در جهت بهبود
رفتار لرزه­ای قاب­های فولادی

۱۲۳

دستگاه یونیورسال

۰۶/۰۷/۹۴

دکتر ناطقی الهی

مقاوم سازی قابهای بتن آرمه میانپر با استفاده از پانلهای
پیش ساخته کامپوزیتهای سیمانی

۱۲۴

جک ۲۵ و ۵۰ تن

۲۳/۱۰/۹۴

دکتر تسنیمی

شکنندگی قابهای خمشی بتن مسلح معمولی و متوسط تحت تحریکات
چند مولفه ای زلزله و ارائه روش مقاوم سازی ترکیبی ستون
برای بهبود رفتار لرزه­ای آنها

۱۲۵

جک ۵۰ تن

۲۰/۱۰/۹۴

دکتر مقدم

بررسی تحلیلی و توسعه آزمایشگاهی سیستمی برای کاهش خسارات
لرزه­ای در دیوار برشی بتنی

۱۲۶

مجموعه داده­برداری Guralp با ۹ کانال

۱۶/۰۱/۹۴

شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران

داده­برداری از ساختمان اصلی شرکت نفت

۱۲۷

میز لرزان

۲۸/۰۷/۹۴

دکتر انصاری

آزمایش سنسورهای شتابنگاری HAT

۱۳۸

میز لرزان

۱۵/۰۷/۹۴

مؤسسه غیر انتفاعی کوثر قزوین

مطالعه آزمایشگاهی اثرات سختی جانبی و پیچشی بر رفتار غیر
خطی سازه­های نامتقارن یک طبقه

۱۳۹

جک ۵۰ تن و ۱۰۰ تن

۲۰/۱۰/۹۴

دکتر مقدم

(آقای پارسافر)

بررسی تحلیلی و توسعه آزمایشگاهی سیستمی برای کاهش خسارات
لرزه­ای در دیوار برشی بتنی

۱۳۰

میز لرزان

۲۰/۰۲/۹۵

دکتر کلانتری

(خانم شفیعی پناه)

کاربرد میراگرهای جرمی چرخشی به همراه کف جداسازی شده
برای کنترل پاسخ تجهیزات صلب بلوکی شکل

۱۳۱

جک ۱۰۰ تن

۱۵/۰۲/۹۵

دکتر مقدم

­(آقای منفردی)

بررسی عملکرد لرزه­ای دیوارهای برشی بتن آرمه با بتن
پرمقاومت و با چیدمان میلگرد گذاری متفاوت

۱۳۲

جک ۵۰ تن

۰۵/۰۵/۹۵

دکتر مقدم

(آقای طاهری)

مدل رفتار چرخه­ای ستون بتن پرمقاومت مسلح حاوی
میکروسیلیس تحت بار تناوبی

۱۳۳

میز لرزان

۰۳/۱۲/۹۵

دکتر جعفریان

طراحی، ساخت و کالیبراسیون محفظه برشی لایه­ای برای
مدل­سازی ژئوتکنیکی بر روی میز لرزه

۱۳۴

مجموعه داده­برداری Guralp

۱۱/۰۳/۹۵

دانشگاه زنجان(دکتر ناصر اسدی)

تعیین رفتار لرزه­ای گنبد سلطانیه

۱۳۵

جک ۵۰ تن

۳۰/۰۵/۹۵

دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی(دکتر دانش)

بررسی اتصال صلب و انعطاف پذیری اتصال بر روی تیر پیوند
خمشی متصل به ستون

۱۳۶

دستگاه یونیورسال

۰۲/۰۵/۹۵

پارک علم و فناوری استان آذربایجان شرقی(آقای قشنگ پور)

طرح مهاربند کمانش تاب

۱۳۷

میز لرزان

۲۴/۰۸/۹۵

دانشگاه علم و صنعت(دکتر قدرتی)

بررسی آزمایشگاهی خسارت سازه­های فولادی

۱۳۸

دستگاه یونیورسال

۱۱/۱۱/۹۵

دکتر وتر تمیجانی

کنترل کمانش اعضای فشاری

۱۳۹

میز لرزان

۲۲/۱۲/۹۵

پژوهشگاه استاندارد

آزمایش شیر قطع گاز حساس به زلزله با میز لرزان

۱۴۰

میز لرزان

۰۱/۰۴/۹۶

دکتر محمد علی گودرزی

بررسی آزمایشگاهی و تحلیلی اثر سقف مخازن ذخیره مایع بر
توزیع فشار هیدرودینامیک

۱۴۱

جک ۵۰ تن

یونیورسال

۱۱/۰۲/۹۶

دکتر سروقد مقدم

دکتر تسنیمی

تعیین پارامترهای رفتار لرزه­ای و ظرفیت تیر همبند فولادی
در دیوار برشی بتن مسلح بر مبنای جزئیات پیشنهادی اتصال

۱۴۲

جک ۱۰۰ تن

۱۷/۰۲/۹۶

دکتر سروقد مقدم

بررسی عملکرد لرزه­ای دیوارهای برشی بتن آرمه با بتن
پرمقاومت و با چیدمان میلگرد گذاری متفاوت

۱۴۳

جک ۱۰۰ تن

یونیورسال

۲۲/۰۵/۹۶

دکتر حسینی هاشمی

استفاده از پانل برشی در قابهای فولادی، با رویکرد تیر
پیوند

۱۴۴

۲۸/۰۶/۹۶

دکتر حسینی،

دکتر سروشیان

شبیه­سازی دقیق­تر عملکرد لرزه­ای شبکه آب و تأثیر آن بر
محاسبه زمان دوام هیدرولیکی بر اساس اصلاح دبی ناشی از
ترک لوله­ها تحت اثر بار زلزله

۱۴۵

جک ۲۵ تن

جک ۵۰ تن

۲۳/۰۵/۹۶

دکتر ضیایی­فر

طراحی و ساخت ایزولاتورهای هیدورلیکی و میراگرهای انقباض
محوری در مقیاس واقعی

۱۴۶

یونیورسال

۲۶/۰۹/۹۶

دکتر اربابی

بررسی آزمایشگاهی مهاربند کمانش ناپذیر فولادی با مقطع
دایروی

۱۴۷

۰۶/۱۲/۹۶

دکتر محمدی

بررسی تحلیلی رفتار چرخه­ای ستون دوبل پر شده با بتن

۱۴۸

میز لرزان

۱۵/۱۲/۹۶

دکتر گودرزی

روش نوین برای کنترل تلاطم سیال با استفاده از بافل
سوراخ­دار

۱۴۹

سیستم داده برداری Guralp

۲۷/۰۳/۹۶

مهران سید رزاقی

آزمایش اندازه گیری ارتعاش محیطی روی یک پل قوسی

۱۵۰

دستگاه یونیورسال

۲۴/۰۳/۹۶

شرکت ام. ک. بتن

(دکتر منصوری)

آزمایش کشش آرماتورهای کوپله شده توسط کوپلر گروتی با
دستگاه یونیورسال

۱۵۱

میز لرزان

۲۸/۰۳/۹۶

طنین توسعه پارس

آزمایش دستگاه­های قطع جریان گاز حساس به زلزله

۱۵۲

جک ۵۰ تن

یونیورسال

۲۷/۰۶/۹۶

دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات(دکتر عظیمی­نژاد)

بررسی آزمایشگاهی اتصال بال سوراخ شده تیر به ستون باکس

۱۵۳

جک ۲۵ تن

۲۱/۱۱/۹۶

دانشگاه تهران

(آقای دکتر زهرایی)

آزمایش میراگر ویسکوز با جک دینامیکی ۲۵ تن

۱۵۴

جک ۱۰۰ تن

۰۷/۰۷/۹۷

دکتر ناطقی

مقاوم سازی قابهای بتن آرمه میانپر با استفاده از پانلهای
پیش ساخته کامپوزیتهای سیمانی

۱۵۵

میز لرزان

۲۹/۰۱/۹۷

دکتر گودرزی

پیشنهاد استفاده از سیستم نوین تیغه­های سوراخ دار شناور
برای مهار تلاطم امواج سیال در مخازن ذخیره تحت بارهای
لرزه­ای

۱۵۶

جک ۱۰۰ تن

یونیورسال

۱۸/۰۱/۹۷

دکتر حسینی هاشمی

استفاده از پانل برشی در قابهای فولادی، با رویکرد تیر
پیوند

۱۵۷

جک ۲۵ و ۵۰ تن

۰۱/۰۱/۹۷

دکتر محمدی

بررسی تحلیلی رفتار چرخه­ای ستون دوبل پر شده با بتن

۱۵۸

یونیورسال

۰۹/۰۲/۹۷

دکتر وتر تمیجانی

طراحی و ساخت نوع جدیدی از میراگرهای اصطکاکی متغیر
الکترومغناطیسی برای کنترل نیمه فعال سازه­ها

۱۵۹

یونیورسال

۰۹/۰۶/۹۷

دکتر وتر تمیجانی

طراحی و ساخت میراگر ترکیبی چند سطحی SMA و اصطکاکی لنت
ترمز

۱۶۰

جک ۵۰ تن

۲۵/۰۴/۹۷

دکتر بسطامی

بررسی شکل پذیری ستونهای بنون آرمه محصور شده توسط شبکه
توری فلزی در مقاومت فشاری معمولی و بالا

۱۶۱

جک ۵۰ تن

۲۱/۰۷/۹۷

دانشگاه تهران

(آقای دکتر زهرایی)

آزمایش میراگر ویسکوز با جک دینامیکی

۱۶۲

جک ۵۰ تن

۱۸/۱۰/۹۷

دانشگاه تهران

(آقای دکتر بهاری)

بررسی رفتار اتصال و ضرایب تمرکز تنش در اتصال لوله­ای
سکوهای فراساحلی

۱۶۳

کف قوی

دیتالاگر ۸ کانالی

۲۵/۱۰/۹۷

آقای دکتر حسینی(آقای مهندس محمد پور)

شناسایی مشخصات دینامیکی لرزه­ای ترانسفورماتور قدرت

۱۶۴

میز لرزان

۰۷/۱۲/۹۷

شرکت طنین توسعه پارس

آزمایش شیرهای گاز قطع اتوماتیک

۱۶۵