عنوان طرح پژوهشی مجری (نام و نام خانوادگی) تاریخ شروع
توسعه مدل ارزیابی خسارات و تلفات ناشی از زلزله با رویکرد کاهش ریسک و ارتقای واکنش اضطراری کامبد امینی حسینی ۱۳۹۳/۱۲/۰۱
مطالعه چند شغل منتخب درکاهش خطرپذیری لرزه ای و راهکارهای ارتقای نقش آنها یاسمین استوار ایزد خواه ۱۳۹۳/۱۰/۰۱
امکان سنجی و طرح یک سامانه پایشی سانحه زلزله با استفاده از پهپاد (پرنده هدایت‌پذیر از دور) و  سنجنده های تصویر بردار اپتیکی مناسب بابک منصوری ۱۳۹۳/۱۰/۰۱
برآورد آسیب پذیری لرزه ای و تعیین فضاهای مناسب سرپناه های اضطراری در شهر تهران- مطالعه موردی منطقه یک شهرداری تهران ژیلا پویان ۱۳۹۳/۰۹/۰۱
نیازسنجی دانش آموزان ناشنوا در مدارس متوسطه در خصوص آمادگی در برابر خطرات ناشی از زلزله فرخ پارسی زاده ۱۳۹۳/۰۸/۰۱
تعیین پارامترها و روابط بهینه برای طراحی کارامد یک سیستم هشدار سریع زلزله در شهر تهران محمد رضا قائمقامیان ۱۳۹۲/۱۰/۲۰
مطالعه آسیب پذیری و نیازهای سالمندان در زلزله یاسمین استوار ایزد خواه ۱۳۹۱/۱۲/۰۱
بررسی چالشهای اسکان اضطراری در زلزله های بزرگ رخداده در بیست سال اخیر در ایران ژیلا پویان ۱۳۹۱/۰۱/۰۱
ارائه توابع آسیب پذیری برای ساختمانهای فولادی با اتصالات خورجینی برای مطالعه خطرپذیری شهری – مطالعه موردی :قسمتی از شهر تهران بابک منصوری ۱۳۹۰/۰۹/۰۱
ارزیابی مانور سراسری زلزله و ایمنی (با تاکید بر اجرای دوازدهمین مانور در مدارس تهران) محمد رضا مهدویفر ۱۳۹۰/۰۶/۰۱
ارائه مدلی برای تعیین شاخص ایمنی بافتهای شهری در برابر زلزله بر اساس ترکیب پارامترهای موثر در خطر پذیری لرزه ای کامبد امینی حسینی ۱۳۹۰/۰۴/۰۱
بررسی اثر حوزه های رسوبی کوچک مقیاس در برآورد میزان و پراکندگی بیشینه شتاب زمین در مطالعات پهنه بندی لرزه ای محمد رضا قائمقامیان ۱۳۹۰/۰۴/۰۱
ارزیابی تجارب زلزله بم در زمینه های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و روانی فرخ پارسی زاده ۱۳۹۰/۰۲/۰۱
برآورد خسارات اقتصادی ناشی از زلزله بم و ارزیابی شیوه بازیابی مالی آن محسن غفوری آشتیانی ۱۳۸۷/۰۷/۰۱
بررسی الگوی خسارت با استفاده از مدل سازی حرکات توانمند زمین در نقاط با سطوح مختلف خرابی در شهر بم محمد رضا قائمقامیان ۱۳۸۷/۰۴/۰۱
شناسایی و تدوین معیارهای انتخاب اماکن مطلوب برای اسکان موقت پس از زلزله در کلان شهرهای لرزه خیز با توجه ویژه به شهر تهران سید محمود حسینی ۱۳۸۲/۰۹/۲۲