پژوهشنامه تابستان ۹۵

روش­های اجرایی مقاوم ­سازی لرزه‌ای در برخی از عناصر غیر مقاوم سازه ­ای و غیر سازه­ ای

مرتضی معینی (نویسنده مسئول)، دانشجوی دکتری مهندسی عمران- مهندسی زلزله، پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله،

فریبرز ناطقی الهی، استاد پژوهشکده مهندسی سازه، پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله

 

هدف از بهسازی و مقاوم‌سازی۱ لرزه‌ای سازه آن است که اعضای سازه‌ای و ملحقات غیر سازه‌ای به‌گونه‌ای تقویت شوند که در صورت وقوع زلزله آسیب کمتری به این اجزا وارد شود. سازه‌ی مورد بررسی در این مطالعه سازه‌ای بتنی شامل چهار طبقه روی زمین و دو طبقه زیر زمین با کاربری اداری- تجاری است که قبلاً مقاوم‌سازی لرزه‌ای در آن انجام شده است. لیکن برخی از تغییرات اجرایی ایجاد شده توسط پیمانکار در حین اجرا منجر به بروز کاستی‌هایی از لحاظ عملکرد لرزه‌ای در برخی از اقلام شده که در این مطالعه  روش­­های اجرایی جهت مقاوم‌سازی لرزه‌ای آنها مد نظر قرار گرفته است. اقلام غیر مقاوم مد نظر مقاوم‌سازی شامل تقویت دال سایبان طره پیرامونی با عرض بیش از مقدار مجاز آیین‌نامه­ای در طبقه‌ی همکف، تقویت دیافراگم کف در بخش­های بریده شده جهت عبور داکت­های تأسیساتی و همچنین مقاوم‌سازی تأسیسات غیر ساختمانی ایجاد شده در بام می‌باشد. روش­های پیشنهادی در این مطالعه از طریق الگوریتم سه‌گانه‌ی کنترل و بررسی سازه، تشخیص نوع آسیب‌دیدگی و طراحی شیوه‌ی ترمیم مناسب در قالب طرح اولیه ارائه شده است. سعی شده است تا در هر مورد فلسفه و هدف از ارائه‌ی طرح مقاوم‌سازی ارائه گردد.

متن کامل