jeld

بهسازی لرزه ای یک ساختمان ۷ طبقه بتن آرمه موجود
علی خیرالدین، علی همتی

برای مقاوم‌سازی ساختمانهای بتن مسلح با سیستم قاب خمشی، اضافه نمودن بادبندهای هم محور فولادی یک روش نسبتاً ساده و مناسب به نظر می رسد؛ زیرا استفاده از سایر روشهای مقاوم‌سازی همانند اجرای دیوارهای برشی و یا استفاده از الیاف پلاستیکی پلی‌مری (FRP) غیر ممکن و یا بسیار پرهزینه است. از طرف دیگر، بادبندهای فلزی هم محور، علی‌رغم سختی زیاد، شکل‌پذیری مناسبی نداشته و گاهی نیز سبب ایجاد اشکالات معماری در سازه می‌شوند. با توجه به این مسأله، باید بر روی چیدمان و محل قرارگیری بادبندها ملاحظات و مطالعات دقیقی به عمل آید تا یک طرح تقویت بهینه ارائه شود.
این مقاله شرح مطالعات آسیب‌پذیری و مقاوم‌سازی یک ساختمان بتن مسلح هفت طبقه با سیستم قاب خمشی متوسط در شهر سمنان می باشد، که به علت ارتفاع کم تیرهای آن، مطابق آیین‌نامه زلزله ایران و مبحث ششم مقررات ملی ساختمان، سیستم دال تخت محسوب و مقاوم‌سازی شد. مقاوم‌سازی لرزه‌ای، با افزودن چیدمانهای گوناگون و قابل اجرای مهاربندهای فولادی به ساختمان انجام شد. به عبارت دیگر با افزودن بادبندها تا ترازهای مختلف ساختمان و با توجه به سطوح عملکرد سازه‌ای، طرح بهینه انتخاب شده ‌است. کفایت این طرح با استفاده از تحلیلهای استاتیکی غیرخطی و ارضای شرایط پذیرش دستورالعمل بهسازی لرزه‌ای ساختمانهای موجود و دستورالعملهای FEMA-356 و ATC-40 به انجام رسیده‌است. جزئیات اجزای تقویت شده با استفاده از ورق نیز ارائه شده‌است.

متن کامل

بررسی رفتار تونلها در برابر زلزله
محبوبه میرزایی، ساسان عشقی، اکبر واثقی

برای مقاوم‌سازی ساختمانهای بتن مسلح با سیستم قاب خمشی، اضافه نمودن بادبندهای هم محور فولادی یک روش نسبتاً ساده و مناسب به نظر می رسد؛ زیرا استفاده از سایر روشهای مقاوم‌سازی همانند اجرای دیوارهای برشی و یا استفاده از الیاف پلاستیکی پلی‌مری (FRP) غیر ممکن و یا بسیار پرهزینه است. از طرف دیگر، بادبندهای فلزی هم محور، علی‌رغم سختی زیاد، شکل‌پذیری مناسبی نداشته و گاهی نیز سبب ایجاد اشکالات معماری در سازه می‌شوند. با توجه به این مسأله، باید بر روی چیدمان و محل قرارگیری بادبندها ملاحظات و مطالعات دقیقی به عمل آید تا یک طرح تقویت بهینه ارائه شود.
این مقاله شرح مطالعات آسیب‌پذیری و مقاوم‌سازی یک ساختمان بتن مسلح هفت طبقه با سیستم قاب خمشی متوسط در شهر سمنان می باشد، که به علت ارتفاع کم تیرهای آن، مطابق آیین‌نامه زلزله ایران و مبحث ششم مقررات ملی ساختمان، سیستم دال تخت محسوب و مقاوم‌سازی شد. مقاوم‌سازی لرزه‌ای، با افزودن چیدمانهای گوناگون و قابل اجرای مهاربندهای فولادی به ساختمان انجام شد. به عبارت دیگر با افزودن بادبندها تا ترازهای مختلف ساختمان و با توجه به سطوح عملکرد سازه‌ای، طرح بهینه انتخاب شده ‌است. کفایت این طرح با استفاده از تحلیلهای استاتیکی غیرخطی و ارضای شرایط پذیرش دستورالعمل بهسازی لرزه‌ای ساختمانهای موجود و دستورالعملهای FEMA-356 و ATC-40 به انجام رسیده‌است. جزئیات اجزای تقویت شده با استفاده از ورق نیز ارائه شده‌است.

متن کامل

 شروعی بر حل تانسور گشتاور لرزه‌ای زمین‌لرزه‌های ایران با استفاده از داده‌های شبکه ملی باند پهن لرزه‌نگاری ایران (INSN)
علیرضا علینقی

مؤلفه‌های تانسور گشتاور لرزه‌ای همچون پارامترهای مکان و زمان وقوع یک رویداد لرزه‌ای، از مشخصات اصلی یک زمین‌لرزه محسوب می‌شوند که آگاهی از آنها برای مدلسازی حرکات جنبش زمین ضروری است. هدف از این مطالعه، حال گشتاور لرزه‌ای زمین‌لرزه‌های کوچک تا متوسط (۳٫۵<m<6) فلات=”” ایران=”” است=”” که=”” از=”” یک=”” سو=”” مراکز=”” بین‌المللی=”” زلزله‌شناسی=”” با=”” استفاده=”” داده‌های=”” دورلرزه‌ای=”” حل=”” تعداد=”” محدودی=”” آنها=”” را=”” ارائه=”” داده‌اند=”” و=”” سوی=”” دیگر،=”” در=”” تکمیل=”” فهرست=”” گشتاور=”” لرزه‌ای=”” زمین‌لرزه‌ها=”” تبیین=”” رژیم=”” لرزه‌زمین‌ساخت=”” مناطقی=”” فاقد=”” زمین‌لرزه‌های=”” بزرگ=”” هستند=”” حائز=”” اهمیت=”” بسیار=”” می‌باشند.=”” این=”” نوشتار،=”” موج=”” نقشهای=”” چهار=”” زمین‌لرزه=”” متوسط=”” پایگاههای=”” شبکه=”” ملی=”” لرزه‌نگاری=”” باندپهن=”” (insn)=”” به=”” ثبت=”” رسیده‌است=”” مرجع=”” نیز=”” موجود=”” می‌باشد=”” حیطه=”” فرکانسی=”” ۰۱=”” ۰=”” تا=”” ۰۳=”” هرتز=”” وارون=”” مؤلفه‌های=”” تانسور=”” محاسبه=”” شده‌است.<br=””> نتایج این بررسی مبیـّن آن است که حداقل برای زمین‌لرزه‌های متوسط با پیش فرض نقطه‌ای بودن کانون زمین‌لرزه می‌توان با استفاده از داده‌های شبکه باندپهن ایران در فواصل ناحیه‌ای، چشمه لرزه‌ای را مدلسازی کرد و به حل قابل اتکا به منظور گنجانیدن در فهرست حل گشتاور لرزه‌ای زمین‌لرزه‌های فلات ایران دست یافت.</m<6)>

متن کامل

مشکلات تهران در مقابله با زلزله از دیدگاه برنامه‌ریزی و طراحی شهری و راهکارهایی برای حل آنها
محمود حسینی

در این مقاله با توجه به اهمیت فوق‌العاده شهر تهران از جنبه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و غیره از یک سو و لرزه‌خیزی زیاد آن از سوی دیگر، ابتدا اهــّم مطالعات انجام شده در خصوص برنامه‌ریزی و طراحی شهری با در نظر گرفتن سوانح طبیعی و نیز مطالعات خاص تهران در این رابطه با اختصار مرور گردیده، سپس مشکلات تهران از دیدگاههای برنامه‌ریزی و طراحی شهری، بویژه مشکلاتی که نحوه مقابله با زلزله احتمالی آینده را بشدت تحت تأثیر قرار می‌دهند، معرفی و تشریح و نهایتاً راهکارهای کوتاه مدت و بلند مدت برای رفع آنها ارائه شده‌است. از اهـّم مطالبی که به آنها پرداخته‌شده می‌توان مسائل جمعیتی، کمبود امکانات زیربنای، توسعه نامناسب توزیع ناهمگون مراکز خدمات شهری و عدم تناسب بافت ساختمانها با شرایط ساختگاهی را نام برد. در راهکارهای ارائه‌شده، هم جنبه‌های اصلاح وضع موجود و هم بازنگری طرح جامع شهر تهران مورد بررسی قرار گرفته‌است. بی‌تردید بکارگیری این راهکارها می‌تواند آمادگی این شهر را برای رویارویی با زلزله محتمل آینده بیشتر نماید و پیامدهای ناگوار آن را کاهش دهد.

متن کامل

پل دره سعیدآباد تبریز و نیاز مبرم به بهسازی
ارژنگ صادقی

پلها از شریانهای مهم حیاتی سازه‌ای می‌باشند. آنها نه تنها به انتقال وسایل نقلیه از روی موانع کمک می‌کنند، بلکه می‌توانند نقش کلیدی در مواقع بحرانی ایفا نمایند. وجود پلهای سالم پس از سوانح طبیعی مانند زلزله می‌تواند کار امدادرسانی را تسهیل نماید؛ لذا حصول اطمینان از وجود پلهای با آسیب‌پذیری کم در مسیر راههای مواصلاتی اصلی، امری الزامی است.
پل دره سعید‌آباد در دره لرزه‌خیز شبلی قرار دارد و از جمله پلهای مهم مسیر اصلی تبریز – تهران می‌باشد. این پل در حدود ۴۵ سال پیش ساخته شده‌است. به‌علت عدم نگهداری صحیح، پل مذکور دچار آسیبهای جدی سازه‌ای شده و تعمیرات مختلفی بر روی آن انجام شده‌است؛ لکن روند افزایش آسیبهای وارد به پل به‌علت عدم چاره‌جویی اساسی ادامه داشته و اکنون به مراحل بحرانی رسیده‌است.
در این مقاله، اشکالات عمده پل دره‌سعیدآباد از نظر لرزه‌ای مطرح و نشان داده شده‌است که باید هر چه زودتر تمهیداتی جدی برای این پل مهم اندیشیده شود.

متن کامل